Shanghai Mediation SvatosJUDr. Martin Svatoš, Ph.D. přednášel na Šanghajské univerzitě politických věd a práva v Číně (上海政法学院) o mezinárodní obchodní mediaci v evropském kontextu. 

 

Dr. Svatoš byl čínskou univerzitou pozván, aby místním studentům objasnil nejenom základy mediačního procesu, ale aby také pohovořil o specifikách evropského přístupu k ADR řízením, a to zejména ve světle unijního práva.

Shanghai University mediation

Šanghajská univerzita politických věd a práva je veřejnoprávní vysokou školou v Číně, která byla založena v roce 1984 v Šanghaji.

Shanghai Mediation

 

 

Svatos Shanghai Mediation