Vyjednávání

Jak v životě, tak v obchodě nedostanete to, co si zasloužíte, ale to, co si vyjednáte…

Chester L. Karrass

Akademie vyjednávání

Poslední roky JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. strávil cestováním okolo světa, aby právníkům, HR profesionálům, top-managementu a dalším odborníkům radil, jak správně vyjednávat. Jeho postřehy můžete zdarma sledovat v rámci akademie vyjednávání.

 

 

Kurzy vyjednávání

Kurzy vyjednávání nabízíme ve formě intenzivních workshopů zahrnujících simulace a tzv.  case studies věnující se  vyjednávání na úrovni každodenního vyjednávání i řešení a prevence sporů. Účastníci si díky tomu mohou ihned vyzkoušet nově nabyté dovednosti v praxi. Individuální zpětná vazba jim pak pomůže zlepšit jejich vyjednávací dovednosti.

V oblasti vyjednávání nabízíme následující kurzy:

Masterclass Vyjednávání –  intenzivní kurz seznamující s  vyjednávacími technikami zaměřený na vyjednávání jako na nástroj řešení sporů, ale také jako na prostředek ke snazšímu uzavírání obchodních dohod… Více informací zde.

Vyjednávání smíru v mediaci, arbitráži a soudním řízení -Intenzivní trénink zaměřený na právní a mimo právní aspekty vyjednávání smírů prostřednictvím dispute settlement negotiation. Účastníci se dozví, jak nebýt příliš měkký, jak zvládat “podpásovou” taktiku protistrany, jak být asertivní, jak zvládat kulturní rozdíly v mezinárodním vyjednávání a mnohé další… Více informací zde.

Kurzy mediace – mediace je asistované vyjednávání, ve kterém profesionální odborník na vyjednávání, tzv. mediátor, pomáhá konfliktním stranám odstranit jejich spor mimosoudní konsensuální cestou. Více informací o kurzech mediace naleznete zde.