Vyjednávání

Jak v životě, tak v obchodě nedostanete to, co si zasloužíte, ale to, co si vyjednáte…

Chester L. Karrass

Vyjednávací rámec

Stáhněte si zdarma dokument vhodný na přípravu pro vaše vyjednávání zde: Vyjednávací rámec_FORARB.

Akademie vyjednávání

Poslední roky JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. strávil cestováním okolo světa, aby právníkům, HR profesionálům, top-managementu a dalším odborníkům radil, jak správně vyjednávat. Jeho postřehy můžete zdarma sledovat v rámci akademie vyjednávání.

Kurzy vyjednávání

Kurzy vyjednávání nabízíme ve formě intenzivních workshopů zahrnujících simulace a tzv.  case studies věnující se  vyjednávání na úrovni každodenního vyjednávání i řešení a prevence sporů. Účastníci si díky tomu mohou ihned vyzkoušet nově nabyté dovednosti v praxi. Individuální zpětná vazba jim pak pomůže zlepšit jejich vyjednávací dovednosti.

V oblasti vyjednávání nabízíme následující kurzy:

Masterclass Vyjednávání –  intenzivní kurz seznamující s  vyjednávacími technikami zaměřený na vyjednávání jako na nástroj řešení sporů, ale také jako na prostředek ke snazšímu uzavírání obchodních dohod… Více informací zde.

Vyjednávání smíru v mediaci, arbitráži a soudním řízení -Intenzivní trénink zaměřený na právní a mimo právní aspekty vyjednávání smírů prostřednictvím dispute settlement negotiation. Účastníci se dozví, jak nebýt příliš měkký, jak zvládat “podpásovou” taktiku protistrany, jak být asertivní, jak zvládat kulturní rozdíly v mezinárodním vyjednávání a mnohé další… Více informací zde.

Kurzy mediace – mediace je asistované vyjednávání, ve kterém profesionální odborník na vyjednávání, tzv. mediátor, pomáhá konfliktním stranám odstranit jejich spor mimosoudní konsensuální cestou. Více informací o kurzech mediace naleznete zde.