Mediace je  mimosoudním řešením vašeho sporu, které je rychlé, efektivní, úsporné a především trvalé. Pomoci mediátora strany spor vyřeší, aniž je nutné podávat žalobu k soudu, a to vždy ke spokojenosti všech zúčastněných a za jejich plného souhlasu…a to ve více než v 80% případů.

Průměrné soudní řízení v ČR trvá okolo 559 dnů a kromě toho je také velmi drahé.

Projděte si zkušenosti a reference mediátora JUDr. Martina Svatoše, Ph.D.

Rozcestník

Mediátor JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.

Martin Svatoš je několika mezinárodními rankingy řazen mezi přední světové mediátory  (Who’s Who Legal Official Selection for Czech Republic 2016-2018, Mediator of the Year 2016 by Wealth and Finance INTL, Mediation Lawyer of the Year in the Czech Republic). V oblasti mediací obchodních sporů patří s více než 250 domácími i mezinárodními případy (přes 1000 hodin jednání) mezi nejzkušenější odborníky ve střední Evropě (energetika, IT spory, stavební spory, spory z mezinárodní dopravy,…).

Milníky

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. je

 • předseda Pracovní skupiny ICC ČR pro mediaci;
 • vedoucím kolektivu překladatelů Mediačních Pravidel ICC do češtiny;
 • členem předsednictva Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze a autorem Mediačních pravidel tohoto soudu;
 • od roku 2013 zapsaným mediátorem (jako jeden z prvních pěti);
 • zprostředkovatel kolektivních sporů (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR);
 • pravidelným přispěvatelem pro prestižní Kluwer Mediation Blog;
 • editorem knihy EU Mediation Law Handbook (Kluwer International, 2017) a spoluautorem Komentáře zákona o mediaci (Wolters Kluwer, 2019);

Reference

Uváděné jsou anonymizované vybrané reference sporů, ve kterých JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. působil:

 • mediátor IT sporu o implementaci softwaru mezi předním českým poskytovatelem IT služeb a společností v potravinářském průmyslu;
 • zastupování singapurské strany v mediaci dle Pravidel ICC ve sporu z licenční a dodavatelské smlouvy;
 • mediátor přeshraničního sporu z licenční smlouvy (švýcarské právo, česká a latinskoamerická strana);
 • mediátor vnitrofiremního sporu předního poskytovatele restauračních služeb;
 • mediátor ve sporu českého exportéra zemědělských výrobků a blízkovýchodního importéra;
 • mediátor ve sporu výrobce instrumentů pro čištění veřejných prostor a jeho subdodavatele o kvalitě dodaného zboží;
 • mediátor ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy mezi veřejným dopravcem v krajském městě ČR a jeho odbory;
 • mediátor ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy mezi subdodavatelem předního automobilového výrobce ve střední Evropě;
 • mediátor ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně mezi organizacemi působícími v kultuře a odbory;

Kompletní životopis zde.


Kolik mediace stojí?

Smluvní odměna mediátora se počítá dle hodnoty sporu jako hodinová sazba:

Hodnota sporu                                                                                                  Hodinová sazba mediátora


První snížená sazba (Do 500.000 Kč)                                                                                                                   4000 Kč plus DPH


Druhá snížená sazba (Od 200.001 Kč do 2.000.000 Kč)                                                                                    5000 Kč plus DPH


Základní sazba (Nad 2.000.001 Kč)                                                                                                               6000 Kč plus DPH


Spor nevyjádřitelný finančně                                                                                                                                                                 5000 Kč plus DPH


Dokumenty