Mediace a právo pro neprávníky

pravo pro nepravniky
Ačkoliv je mediace mimosoudním řešením sporu, je její průběh právem regulován. Během ní navíc nastávají nejrůznější situace, kdy je minimální právní povědomí nezbytně nutné, ať již jde o sepisování smlouvy o provedení mediace či mediační dohody…

Během tohoto semináře dostanete odpověď na všechny otázky, které  vás v souvislosti s mediací kdy napadly a ještě mnohem víc…

Během mediace jsem se dozvěděl o připravovaném trestném činu, jak mám postupovat?

Jak sepsat správně mediační dohodu?

Mohu odmítnout mediaci nařízenou soudem?

Jako bonus navíc dostanete typizovanou smlouvy o provedení mediace a další vzory a podklady…

Proč si vybrat právě tento kurz:

  • renomovaný lektor s mezinárodními zkušenostmi
  • individuální přístup ke každému účastníkovi
  • vysoký poměr interaktivních a praktických cvičení

Rozsah kurzu:

4h 

Nejbližší termín:

13. března 2018 (od 10:00-15:00) –  zbývá 5 míst

Přejít rovnou na

→Cena kurzu

→Objednávejte zde

Co se v kurzu naučíte:

  •    Jak správně postupovat při soudem nařízené mediaci
  •     Mlčenlivost mediátora
  •     Nestrannost a nezávislost
  •     Management mediačního procesu
  •     Sepisování smíru a narovnání
  •     Smlouva o provedení mediace
  •    …

Maximální počet účastníků:

6

Pro koho je kurz určen:

mediátoři, zájemci o výkon profese mediátora

Lektor

Martin Svatos Forarb
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. je přední český zapsaný mediátor a rozhodce (VIAC). V oblasti mediací obchodních sporů patří s více než 100 domácími i mezinárodními mediacemi (přes 500 hodin jednání)  a s úspěšností přes 85% ke smíru dovedených případů mezi nejzkušenější odborníky ve střední Evropě (IT spory, stavební spory, spory z mezinárodní dopravy,…).  Od roku 2015 působí jako předseda Pracovní skupiny ICC ČR pro mediaci, působí také v dozorčí radě Mezinárodní obchodní komory.

O mediacích, arbitrážích a vyjednávání přednáší na řadě domácích i zahraničních univerzit (Univerzita KarlovaUniversità degli studi di Urbino Carlo BoUniversité des Antilles, Shanghai University of Finance and economics,…) a na domácích i mezinárodních konferencích (UIA World Forum of Mediation Centres, MII Conference Dublin, YIAG Istanbul, YIAG Dublin).  V minulosti pracoval na Mezinárodní obchodní komoře v Paříži a na Camera Arbitrale v Miláně. Absolvoval právnickou fakultu pařížské Sorbonny a pražské Univerzity Karlovy, studoval také na Cornell Law School.

Cena:

3 500 Kč plus DPH (celkem 4235 Kč)

 

 

[easy_contact_forms fid=2]