Print Friendly, PDF & Email

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. je přední český mediátor a rozhodce oceněný několika mezinárodními rankingy (Who’s Who Legal Official Selection for Czech Republic 2016-2018, Mediator of the Year 2016 by Wealth and Finance INTL, Mediation Lawyer of the Year in the Czech Republic). Je vedoucím Centra pro mimosoudní řešení sporů Právnické Fakulty Univerzity Karlovy. O mediaci, arbitráži a vyjednávání dále přednáší na celé řadě prestižních univerzit po celém světě (USA, Itálie, Francie,…).
S více než 1000 domácími i mezinárodními mediacemi a s úspěšností přes 85% ke smíru dovedených případů náleží mezi  nejzkušenější odborníky na obchodní mediaci ve střední Evropě (IT spory, stavební spory, spory z mezinárodní dopravy,…). Jako mediátor je veden mimo jiné na Arbitrážním sportovním soudu ve švýcarském Lausanne. Působí dále jako předseda Pracovní skupiny pro mediaci ICC ČR. Je členem vědecké rady Univerzity Carlo Bo v Urbinu.
Pravidelně je jmenován jako rozhodce (Rozhodčí soud při HK a AK, VIAC, FAČR, ad hoc). V celé řadě dalších případů pak s procesními aspekty rozhodčího řízení radil advokátním kancelářím jako of counsel (řízení dle pravidel ICC, ad hoc,…).
V oblasti vyjednávacího a mediačního tréninku mezi jeho klienty patří Úřad nejvyššího státního zástupce Filipínské republiky, evropské parlamentní strany, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR či Mezinárodní obchodní komora.
Pravidelně se jako řečník účastní vnitrostátních i mezinárodních konferencí (IBA (Washington DC), UIA World Forum of Mediation Centres (Praha, Thessaloniki), YIAG (Varšava, Istanbul),  konference MII v Dublinu). 
V dubnu 2013 se stal jedním z prvních pěti mediátorů zapsaných Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Je pravidelným přispěvatelem pro prestižní Kluwer Mediation Blog, autorem Komentáře k zákonu o mediaci (Wolters Kluwer, 2019)  a editorem knihy EU Mediation Law Handbook (Kluwer International, 2017).
Absolvoval právnickou fakultu pařížské Sorbonny a pražské Univerzity Karlovy, studoval také na Cornell Law School.

Současné působení

 • Mediátor (ICC, Camera Arbitrale Milano, zapsaný mediátor na Seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR, Energy Community’s Panel of Mediators, ad hoc)
 • Rozhodce (VIAC, Sbor rozhodců FAČR, Mezinárodní rozhodčí soud při ČMKB, Rozhodčí soud při HK a AK ČR, ad hoc)
 • Předseda Pracovní skupiny ICC ČR pro mediaci, člen ICC Komise pro arbitráž a ADR
 • Přednášející na Právnické Fakultě Univerzity Karlovy a na Urbino European Law Seminar (Itálie)
 • Člen předsednictva Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR
 • Přispěvatel pro Kluwer Mediation Blog
 • Zprostředkovatel a rozhodce pro kolektivní spory (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
 • Lektor vyjednávání

Působení ve světě

Svatos_training-lecturing-mediating 2018

Reference

Mediace

Uváděné jsou anonymizované vybrané reference sporů, ve kterých JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. působil:

 • mediátor IT sporu o implementaci softwaru mezi předním českým poskytovatelem IT služeb a společností v potravinářském průmyslu
 • zastupování singapurské strany v mediaci dle Pravidel ICC ve sporu z licenční a dodavatelské smlouvy
 • mediátor přeshraničního sporu z licenční smlouvy (švýcarské právo, česká a latinskoamerická strana)
 • mediátor vnitrofiremního sporu předního poskytovatele restauračních služeb
 • mediátor ve sporu českého exportéra zemědělských výrobků a blízkovýchodního importéra
 • mediátor ve sporu výrobce instrumentů pro čištění veřejných prostor a jeho subdodavatele o kvalitě dodaného zboží
 • mediátor ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy mezi veřejným dopravcem v krajském městě ČR a jeho odbory
 • mediátor ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy mezi subdodavatelem předního automobilového výrobce ve střední Evropě
 • mediátor ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně mezi organizacemi působícími v kultuře a odbory

Arbitráž

Uváděné jsou anonymizované vybrané reference sporů, ve kterých JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. působil:

 • zastupování strany – akcionáře ve sporu s významnou farmaceutické společnosti v mezinárodní obchodní arbitráži vedené podle pravidel ICC
 • zastupování strany – odběratele ve sporu s významným dodavatelem surovin pre metalurgický, energetický a chemický průmysl v mezinárodní obchodní arbitráži vedené podle pravidel ICC
 • předseda senátu rozhodčího tribunálu ve sporu mezi fotbalovým klubem a hráčským agentem o vyplacení odměny z přestupu
 • rozhodce v přeshraničním sporu z IT smlouvy (české právo, česká a polská strana)
 • předseda senátu rozhodčího tribunálu spor mezi dvěma fotbalovými kluby o tzv. tréninkové kompenzace
 • předseda senátu rozhodčího tribunálu spor mezi fotbalovým klubem a trenérem o vyplacení odměny
 • rozhodce sporu mezi fotbalovým klubem a hráčem o vyplacení odměny
 •  …

Publikace

 • Tajemství mediace aneb Řešení sporů od A do Z, Art Francesco 2020 – bude publikováno duben 2020.
 • Zákon o mediaci (č. 202/2012 Sb.) – Komentář, Wolters Kluwer, 2019, ISBN 978-80-7478-698-3, spoluautor s Tomáš Horáček a Miloš Olík.
 • Mediace a arbitráže v Česku – Blýská se na lepší časy?, Právní rádce 12/2018
 • Ethics in Mediation: Caesar’s Wife must be above Suspicion, Kluwer Mediation Blog; September 2018.
 • ADR in Popular Culture: James Bond as a Mediator?, Kluwer Mediation Blog; July 2018.
 • Dirty Tricks in Mediation, Kluwer Mediation Blog; March 2018.
 • Cutting Down a Tree with an Aircraft Carrier, Kluwer Mediation Blog; February 2018.
 • EU Mediation Law HandbookKluwer Law International, 2017.
 • Nejefektivnější způsoby tréninku mediace: Proč (ne)fungují? in Kováč, E. (ed): Mediacia 2017, Asociácia Mediátorov Slovenska, Bratislava, 2017, ISBN 978-80-971616-6-8.
 • The Christmas Truce, Kluwer Mediation Blog; December 2017.
 • All Mediators are Liars – Part 1, Kluwer Mediation Blog; October 2017.
 • Typewriting the Mediated Settlement Agreements, Kluwer Mediation Blog; July 2018.
 • WIN-WIN in Practice: Mediation Helping with Sports Disputes and Sports Disputes Helping Mediation, Kluwer Mediation Blog; July 2017.
 • The Mediator who Planted Trees, Kluwer Mediation Blog; January 2017.
 • Why Should We Have a New York Convention on Mediation? In 谈判 Tán Pàn: The Chinese-English Journal on Negotiation (2016).
 • Mediační výzvy: Přímá cesta k business mediaci? E-Pravo, listopad 2016.
 • Investment Mediation: Sci-Fi or Prediction, Kluwer Mediation Blog; November 2016.
 • Seriál o mediaci, Právní prostor 2015, dostupné online pravniprostor.cz
 • Hermes and Apollo Dispute: When the Gods Arbitrate and Negotiate…Kluwer Mediation Blog; July 22, 2015
 • The Mediator-Judge Interaction: Does the Win-Win Approach Apply? in Bělohlávek, A. J. – Rozehnalová, N. (eds): Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, Volume V, 2015, Interaction of Arbitration and Courts , JurisNet, LLC, New York, 2015, ISBN 978-1-937518-71-4, March 2015
 • Vztah soudů a mediace v předmediační fázi: Konkurence nebo symbióza? In Suchodža, J. – Husár, J. (Eds.) : Právo, obchod, ekonomika IV. – Zborník vedeckých prác, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2014.
 • When the Mediators Pay the Highest Price; Kluwer Mediation Blog; August 21, 2014
 • Independence and Impartiality of Arbitrators and Mediators – The Castor and Pollux of the ADR World?  in Bělohlávek, A. J. – Rozehnalová, N. – Černý, F. (eds): Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, Volume IV, “Independence and Impartiality of Arbitrators”, JurisNet, LLC, New York, 2014, ISBN 978-1-937518-39-4. 2014
 • Early Case Assessment – tři slova, co šetří statisíce, in Právní rádce, No.2, Vol. 2014, Economia, Prague
 • Hybridní ADR procesy MED-ARB a ARB-MED – na hranici dvou světů? In Suchodža, J. – Husár, J. (Eds.) : Právo, obchod, ekonomika III. – Zborník vedeckých prác, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2013, ISBN 978-80-8152-056-3.
 • Mýty a fakta o prvním setkání s mediátorem, aneb všechno, co jste o mediaci chtěli vědět, ale báli jste se zeptat, in Bulletin Advokacie, Prague, 2013
 • Mandatory Mediation Strikes Back, Mediate.com, Blog, online text available at http://www.mediate.com/articles/SvatosM1.cfm
 • Greetings from Prague – World Forum of Mediation Centres, Kluwer Mediation Blog, online, available at http://kluwermediationblog.com.
 • Evropské aspekty mediace a dalších ADR, online text, available at http://www.epravo.cz/, 2013.
 • Důvěrnost v mediaci: Přišel jsem, viděl jsem, mlčel jsem in Právní rádce, No.4, Vol. 2013, Economia, Prague.
 • MED-ARB: Řešení sporů pro 21. Století in Právní rádce, No.1, Vol. 2013, Economia, Prague.
 • Nestrannost a nezávislost rozhodcu: Od konfliktu zájmu k prátelství na sociální síti in Právní rádce, No.6, Vol. 2012, Economia, Prague.
 • The Subjective Arbitrability in International Commercial Arbitration: The Czech and the foreign approach, in ŠTURMA, P.: IV. Konference studentské vedecké odborné cinnosti: sborník vítezných prací. 1st.edition. Prague: Charles University. Faculty of law, 2011, ISBN 978-80-87146-47-7.
 • Objective Arbitrability in International Commercial Arbitration, Charles University, Prague, 2011.
 • Arbitrability and International Commercial Arbitration, Charles University, Prague, 2011.
 •  International Merger and Acquisition, Charles University, Prague, 2009.
 • The Conflict of the ECHR and the ECJ Jurisdiction from the Viewpoint of Multilevel Governance, Masaryk University, Brno, 2008.

Přednášky

Konference a mezinárodní semináře

 • 2019, CIArb Annual Conference (Praha, ČR).
 • 2019, BREXIT and Dispute resolution, VIZE2020 (Praha, ČR)
 • 2019, Prague Negotiation and Mediation Week (Praha, ČR).
 • 2018, Allerhand Dispute Resolution, Mediation and Arbitration Summit, Mediation in Hindsight: Six years of Czech Mediation Law, Krakow (Polsko).
 • 2018, Prague Negotiation and Mediation Week (Praha, ČR).
 • 2018, Prague Arbitration Day (Praha, ČR).
 • 2018, 45th International Skilex Congress (Pec pod Sněžkou, ČR).
 • 2017,  Konference Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR, PF UK (Praha, ČR).
 • 2017, Konference Současné trendy vzdělávání v mediaci (Modrá, Slovensko).
 • 2017, First Brno Arbitration Conference, Multi-tiered dispute resolution clauses, PF Masarykovy univerzity (Brno, ČR)
 • 2016, Konference Nové příležitosti a meze uplatnění ADR v ČR, PF UK (Praha, ČR).
 • 2016, Autumn Conference DiS (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit), Arbitrators’ Integrity (Berlín, Německo).
 • 2016, IBA Annual Conference, UNCITRAL Draft Treaty on Mediated Settlement Agreements (Wahsington DC, USA).
 • 2016, Právní prostor 2016, Efektivní řešení obchodních sporů (Seč, ČR).
 • 2015, Prague Arbitration Roundtable, PF UK (Praha, ČR).
 • 2015, Association of Dispute Resolution and John Jay College, Unbearable Lightness of European Mediation (New York, USA).
 • 2015, First Symposium on Mediation, Arbitration and Shanghai Free Trade Zone Dispute Resolution, Interface between Mediation and Arbitration, Šanghaj (Čína).
 • 2015, ČAK ADR Sekce, Mediators Beyond Borders Meeting Czech ADR Professionals, Prague, Czech Republic).
 • 2015, Efektivní komunikace: Jak na vyjednávání, řešení konfliktů a mediaci v pracovním prostředí, Prague, Czech Republic.
 • 2014, YIAGIndependence and Impartiality of Arbitrators,  (Istanbul, Turkey).
 • 2014  Mediators’ Institute of IrelandA Look over the Fence – Emerging Trends in Mediation Practice in the EU (Dublin, Ireland).
 • 2014 Právo, obchod, ekonomika IV (Štrbské pleso, Slovakia).
 • 2014 YIAG (Conference Warsaw, Poland).
 • 2014 UIA World Forum of Mediation Centres (Thessaloniki, Greece).
 • 2013 Mediace Tremedias (Jihlava, Czech Republic).
 • 2013 UIA World Forum of Mediation Centres (Prague, Czech Republic).
 • 2013 Právo, obchod, ekonomika III (Štrbské pleso, Slovakia).

Univerzity

Kromě pravidelných přednášek na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Università degli studi di Urbino Carlo Bo (Itálie) přednášel JUDr. Marttin Svatoš, Ph.D. na následujících univerzitách:

 • 2019 – Comenius University in Bratislava, (Slovakia).
 • 2018 – KAZGUU University, Astana, Kazachstán.
 • 2017 – Georgetown University, Washington DC, USA.
 • 2016 – John Cabot University, Řím, Itálie.
 • 2015 – Benjamin N. Cardozo School of Law, New York, USA.
 • 2015 – Shanghai University of Finance and Economics  (China)
 • 2015 – IES, Fakulta Sociálních Věd, Univerzita Karlova v Praze (ČR)
 • 2015 – Université des Antilles  (Guadeloupe).
 • 2014 – CLS, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (ČR)
 • 2014 – Shanghai University of Finance and Economics (China)
 • 2015 – Université des Antilles  (Guadeloupe)
 • 2014 – Shanghai University of Political Science and Law (China).
 • 2014 – IES, Fakulta Sociálních Věd, Univerzita Karlova v Praze (ČR)
 • 2014 – Masaryk University in Brno (CZ).
 • 2014 – Comenius University in Bratislava, (Slovakia).
 • 2013 – Faculté libre de Droit de Toulouse (Francie)

Ocenění

 • Acquisition International: Ocenění Mediátor roku 2019 pro ČR
 • Who’s Who Legal: Mediation 2019, Official Selection
 • Who’s Who Legal: Mediation 2018, Official Selection
 • 2018 Mediation Lawyer of the Year in the Czech Republic, Corporate Intl Global Award
 • Who’s Who Legal: Mediation 2017, Official Selection
 • Mediator of the Year 2016, by Wealth and Finance INTL
 • Who’s Who Legal: Mediation 2016, Official Selection
 • Pieter Sanders Award, Best Memorandum for Claimant, 3rd place, 19th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, University of Paris I. Pantheon– Sorbonne
 • Students’ Law Science Competition, Charles University, Prague, (Czech Republic), 2011, 1st place in the branch of International Law, article: “The Subjective Arbitrability in International Commercial Arbitration: The Czech and the foreign approach“

Vzdělání

 • Doktorské studium, Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, Karlova univerzita, Právnická fakulta, 2011 – 2013, (Ph.D.)
 • Master 2 (Magisterské studium) Mezinárodní obchodní právo, Univerzita Paříž 1: Pantheon- Sorbonne, Sorbonne Law School, Paříž, Francie, 2011-2012.
 • Rigorózní zkouška, Karlova univerzita, Právnická fakulta, 2011: “Objektivní arbitrabilita v mezinárodní obchodní arbitráži” (JUDr.).
 • Diploma di diritto comparato, University of Urbino Carlo Bo, Urbino, Itálie, 2010-2011.
 • Summer School of International and Comparative Law, Cornell Law School, Paris, France, 2009.
 • Magisterské studium Právo a právní věda Karlova univerzita, Právnická fakulta, 2005 – 2011 (Mgr.).

Předchozí působení

 • Visiting Lecturer at the Shanghai University of Finance and Economy, 2014.
 • Lecturer at the Faculté Libre de Droit Institut Catholique de Toulouse, International Arbitration, Toulouse, France 2013.
 • Intern, ICC International Court of Arbitration, Paris, France, 2012.
 • Intern, Embassy of Czech Republic in France, Paris, France, 2012.
 • Intern, Chamber of Arbitration of Milan, Milan, Italy, 2012.
 • Paralegal, Clifford Chance, Prague, Czech Republic, 2009.
 • Research Assistant, Charles University in Prague – Department of European Law, Prague, Czech Republic, 2007-2008.

 Jazykové znalosti

 • Čeština – Native or bilingual proficiency
 • Angličtina – Full professional proficiency
 • Francouzština – Full professional proficiency
 • Němčina – Professional working proficiency
 • Italština – Advanced proficiency
 • Japonština – Elementary proficiency