Prosincové číslo odborného časopisu Právní rádce otisklo článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. nazvaný Mediace a arbitráže v Česku: Blýská se na lepší časy?

Příspěvek pojednává o průzkumu, který v měsíci říjnu a listopadu 2018 zorganizoval Národní výbor ICC ČR ve spolupráci s Centrem mimosoudního řešení sporů Právnické fakulty UK.

O mediaci a arbitráži se tvrdí, že nemají v Česku na růžích ustláno. Jenže čísla z nejnovějšího průzkumu hovoří o zcela opačném a překvapivém trendu. O dvou nejfrekventovanějších ADR kolují u české odborné veřejnosti četné negativní názory. Cílem průzkumu, který v měsíci říjnu a listopadu 2018 zorganizoval Národní výbor ICC ČR ve spolupráci s Centrem mimosoudního řešení sporů Právnické fakulty UK, bylo potvrdit nebo vyvrátit tradiční notně pesimistické teze. Třeba že se mediace netěší přílišné známosti a že pro řešení obchodních sporů není v ČR prakticky vůbec využívaná. Výsledky lze hodnotit jako přinejmenším překvapivé. Prokázalo se, že převládající názor je zcela opačný. Výstupy z průzkumu jsou o to cennější, že se respondenti, kterých bylo celkem 106, rekrutovali z řad profesionálů zabývajících se domácím i mezinárodním obchodem. To se podařilo i díky zapojení českého národního výboru Mezinárodní obchodní komory (ICC). Přes tuto globálnost se průzkum zaměřil primárně na české subjekty, a výsledky je proto nutné vyhodnocovat ve světle specifik českého prostředí.

Celý článek nalezente zde.