Poslední šance na registraci: Seminář evropského a srovnávacího práva v Urbinu

JUDr. Martin Svatos, Ph.D. bude v rámci 56. ročníku Semináře evropského a srovnávacího práva organizovaného Univerzitou Carlo Bo v italském Urbinu přednášet na téma mezinárodních rozhodčích řízení, tentokráte se specializací na arbitrabilitu sporu v mezinárodní obchodní arbitráži. Seminář se uskuteční od  18. do 30. srpna 2014.   Oficiální označení přednášky ve francouzském jazyce: “L’arbitrabilité du litige dans l’arbitrage international.” Registrace je […]

Read More

Přednáška na Šanghajské univerzitě

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. přednášel na Šanghajské univerzitě politických věd a práva v Číně (上海政法学院) o mezinárodní obchodní mediaci v evropském kontextu.    Dr. Svatoš byl čínskou univerzitou pozván, aby místním studentům objasnil nejenom základy mediačního procesu, ale aby také pohovořil o specifikách evropského přístupu k ADR řízením, a to zejména ve světle unijního práva. Šanghajská […]

Read More

Epravo.cz: Evropské aspekty mediace a dalších ADR

Internetový magazín Epravo.cz zveřejnil článek JUDr. Martina Svatoše “Evropské aspekty mediace a dalších ADR”. V návaznosti na přijetí zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci (dále jen Zákon o mediaci) bylo na téma mediace a dalších ADR publikována celá řada článků, které se někdy lépe, někdy hůře věnují problematice zmíněného zákona a řízení podle něj vedeného. […]

Read More

Rozsudek SDEU ve věci Scarlet – Evropské právo na straně “pirátů”?

Rozsudek ve věci C-70/10 Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (Tisková zpráva) Unijní právo brání tomu, aby vnitrostátní soud uložil poskytovateli internetového připojení povinnost zavést systém filtrování za účelem zamezení protiprávnímu stahování souborů. Takový příkaz je v rozporu se zákazem ukládat takovému poskytovateli obecnou povinnost dohledu i s […]

Read More