Akreditovaný kurz Mediační akademie je určen  pro mediátory s pokročilými znalostmi a dovednostmi. Vhodným předpoklademi účasti je tedy absolvování akreditovaného kurzu Základy mediace nebo jeho ekvivalentu. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Vysoce hodnocený prestižní kurz vám umožní řešit spory s lehkostí, excelencí a profesionalitou. Mediační akademie představuje rozdíl mezi průměrným a skvělým mediátorem.

Co získáte:

  • vzorová mediace vedená lektorem 
  • 9 simulovaných mediací (minimálně 2 x v roli mediátora);
  • praktické nácviky obtížných mediačních situací
  • individuální konzultace s lektorem;
  • nácvik zakázaných technik vyjednávání a jejich užití v každodenním vyjednávání;
  • a mnoho dalšího…

Přejít rovnou na

Rozsah

120 h* (40 h intenzivního prezenčního tréninku včetně simulace mediace a vyjednávání a 80 h distančního vzdělávání pomocí dálkově dostupných materiálů) + 2h* zkouška

Kurz je rozdělen do pěti celodenních modelů, z nichž každý se věnuje teoretickým, ale zejména praktickým nácvikům a simulacím mediace.

Každý z jednotlivých modulů se skládá z teoretické přípravy a následné aplikace získaných dovedností v interaktivních cvičeních, v praktickém tréninku simulované mediace a následné zpětné vazby lektora.

Program

Den 1:
Pravda o úspěšných mediátorech
Důvěra v mediaci

Den 2:
Agenda a flip-chart
ODR a komediace

Den 3:
Neurobiologie sporu
Problematické strany v mediaci

Den 4:

Lhaní v mediaci
Zakázané techniky vyjednávání

Den 5:

První setkání se zapsaným mediátorem
Překonávání slepých uliček

Nejbližší volný termín:

17. – 18. října a 30. října – 1. listopadu 2024 (vždy od 9:00-12:00 a 13:00-16:00) (zbývá 5 míst)

O Lektorovi

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. je přední český mediátor a rozhodce oceněný několika mezinárodními rankingy (Who’s Who Legal Official Selection for Czech Republic 2016-2018, Mediator of the Year 2016 by Wealth and Finance INTL, Mediation Lawyer of the Year in the Czech Republic). Je vedoucím Centra pro mimosoudní řešení sporů Právnické Fakulty Univerzity Karlovy. O mediaci, arbitráži a vyjednávání dále přednáší na celé řadě prestižních univerzit po celém světě (USA, Itálie, Francie,…).
S více než 1000 domácími i mezinárodními mediacemi a s úspěšností přes 85% ke smíru dovedených případů náleží mezi  nejzkušenější odborníky na obchodní mediaci ve střední Evropě (IT spory, stavební spory, spory z mezinárodní dopravy,…). Jako mediátor je veden mimo jiné na Arbitrážním sportovním soudu ve švýcarském Lausanne. Působí dále jako předseda Pracovní skupiny pro mediaci ICC ČR. Je členem vědecké rady Univerzity Carlo Bo v Urbinu.
Pravidelně je jmenován jako rozhodce (Rozhodčí soud při HK a AK, VIAC, FAČR, ad hoc). V celé řadě dalších případů pak s procesními aspekty rozhodčího řízení radil advokátním kancelářím jako of counsel (řízení dle pravidel ICC, ad hoc,…).
V oblasti vyjednávacího a mediačního tréninku mezi jeho klienty patří Úřad nejvyššího státního zástupce Filipínské republiky, evropské parlamentní strany, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR či Mezinárodní obchodní komora.
Pravidelně se jako řečník účastní vnitrostátních i mezinárodních konferencí (IBA (Washington DC), UIA World Forum of Mediation Centres (Praha, Thessaloniki), YIAG (Varšava, Istanbul),  konference MII v Dublinu). 
V dubnu 2013 se stal jedním z prvních pěti mediátorů zapsaných Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Je pravidelným přispěvatelem pro prestižní Kluwer Mediation Blog, autorem Komentáře k zákonu o mediaci (Wolters Kluwer, 2019)  a editorem knihy EU Mediation Law Handbook (Kluwer International, 2017).
Absolvoval právnickou fakultu pařížské Sorbonny a pražské Univerzity Karlovy, studoval také na Cornell Law School.

Cena kurzu

24 990 Kč (V souladu s § 57 (1) d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozeno od DPH)

Individuální forma

Kontaktujte nás prosím  pro podmínky individuální formy tohoto kurzu.

Objednávejte zde

Tento jednoduchý nástroj zabrání robotům, aby vytvářeli neplatné objednávky. Pokud byste měli s objednávkou jakékoliv problémy, neváhejte nám napsat

Recenze účastníků

Jedná se o unikátní kurz co do odbornosti obsahu a  interaktivnosti  jednotlivých bloků. Získané dovednosti jsou ihned prakticky nacvičovány.  Zejména je oceňováno:

  • zkušenosti z praxe
  • limitovaný počet účastníků
  • interaktivnost

Absolvování kurzu Mediační akademie je pro mě přínosem nejenom v pracovní oblasti. Zdokonalení principů vyjednávání, komunikačních technik i zvládání emocí budu využívat jak v profesním, tak i soukromém životě.

Pavlína H., právnička

Obsah Mediační akademie je přenosný do jakékoliv pracovní i osobní části života. Už po Základech mediace se styl mojí komunikace výrazně proměnil a Mediační akademie je skvělou třešničkou na dortu . Těším se na zkoušení získaných technik a vědomostí v praxi.

Sofie S., terapeut a sociální pracovník


Martin Svatoš nám poskytuje nepřeberné množství praktických doporučení. Jeho zkušenosti jsou hodnotné, protože jsou založené na reálně prožitých situacích. Martin ve mně vzbudil velký zájem o další rozvoj v oblasti mediace, jeho Mediační akademie je inspirací a velkým povzbuzením.

Hana H., Sociolog, výkonná ředitelka sdružení


 Díky malému počtu účastníků a velkému podílu interaktivních částí se simulovanými mediacemi je ideální jako příprava na zkoušky i reálné mediace.

Vlaďka Ch., manažerka v ICT


Osobní, laskavý přístup, spousta praktických informací a tipů do praxe. Doporučuji pro všechny, kdo jednají s lidmi.

Pavla H., zapsaná mediátorka a právnička


Slova konflikt, problém a spor přestanou být po absolvování mediační akademie nepříjemná a odstrašující. Děkuji za tento pocit.

Blanka H., manažerka


Jsem již na druhém kurzu mediace u Dr. Svatoše, jelikož mě první kurz absolutně nadchl. I v tomto druhém kurzu jsem se naučila mnoho kazuistik a metod, které slouží k správné mediaci. Pan doktor je úžasný člověk se skvělou komunikací a rétorikou. Všem doporučuji!

Pavlína H., klinický psycholog


Oceňuji profesionální a zábavnou formu vedení akademie, což ve mně vyvolalo potřebu proaktivní účasti. Získala jsem velké množství dalších zkušeností . Na samotném lektorovi oceňuji profesionální přístup, krásný slovní projev, schopnost motivovat a ocenit. Celkově hodnotím akademii jako skvěle strávené strávené dny s obrovským přínosem.

Monika K., právnička


Mediační akademie splnila, co jsem od ní očekávala – a to jsem měla po prvním kurzu mediace u JUDr. Svatoše velká očekávání! Bylo to šest náročných dní naplněných informacemi, prohlubujícími znalosti z prvního kurzu, ale zejména praktickými cvičeními a návody pro různé svízelné situace, se kterými se v mediaci setkáváme. To vše interaktivní a zábavnou formou.

Eva M., právnička

Akreditace:

Akreditováno jako kurz Mediátor/mediátorka – pokročilé techniky mimosoudního řešení sporů rozhodnutím MSMT-19827/2023-3


*) V souladu s vyhláškou MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, ve znění pozdějších předpisů 1h=45 min