Připravili jsme pro vás krátké video, které vás snadno seznámí s principem a průběhem mediace. Pustit si jej můžete přímo zde nebo na tomto odkazu.

Projděte si také nejčastěji kladené dotazy ohledně tohoto smírného a neformální řešení sporů.

Nenalezli jste odpověď na váš dotaz nebo se chcete nezávazně informovat?


Nejčastěji kladené dotazy:

Kdy je mediace vhodná?

Mediace_02
 • v případech, kdy se vám nechce trávit dlouhé měsíce před soudy;
 • v případech, kdy máte zájem na trvalém a perspektivním řešení;
 • v případech, kdy preferujete lidský a neformální přístup;
 • v případech, kdy stojíte o zachování dobrých vztahů;
 • v případech, kdy nechete utrácet za vysoké náklady spojené se soudním řízením.

Každý konflikt a spor je specifický, proto není vhodné na něj aplikovat univerzální soudní řízení, ale raději pružný a neformální proces, jakým mediace bezesporu je.


Co je to mediace?

Mediace je smírné, mimosoudní řešení sporů, kde nestranná třetí osoba pomáhá sporným stranám s vyjednáváním a hledáním řešení jejich konfliktu.

Jde o dobrovolný, soukromý, důvěrný a neformální postup, jehož výstupem je dojednání  dohody, která spor ukončí. Jsou to tedy strany sporu, kdo rozhoduje o výsledku. Mediátor je pouze provádí řízením a pomáhá jim identifikovat důležitá témata, objasnit nedorozumění a hledat možná řešení, což jsou činnosti, které běžný soudce či rozhodce ze zákona provádět nesmí.


Jak je možné, že mediace tak často funguje?

Během mediačního řízení jsou slyšeny názory a potřeby všech stran konfliktu a následně je hledáno konsensuální a konstruktivní řešení.
Možná to zní překvapivě, ale ne vždy se daří tohoto dosáhnout v běžném vyjednávání. Důvodem je absence důvěry stran, nepochopení, psychologie stresu a silné emoce.


Co když soud nařídí mediaci?

Soud může na základě ustanovení občanského soudního řádu nařídit tzv. první setkání se zapsaným mediátorem a za tímto účelem jednání přerušit. Následně vás vyzve, abyste si sami vybrali mediátora, nebo vám jej sám určí.

V takovém případě se podívejte do seznamu zapsaných mediátorů a vyberte si mediátora, který vám bude nejvíce vyhovovat. V potaz byste měli vzít zejména jeho zkušenosti, dostupnost a reference.

Vybrat si můžete např. JUDr. Martina Svatoše,Ph.D., jednoho z nejzkušenějších zapsaných mediátorů v České republice.

Setkání s mediátorem je vlastně informativní schůzka, na které by vás měl mediátor informovat o výhodách mediace a o možnosti řešení vašeho sporu. Samotná mediace bude následovat pouze v případě, že s tím budete přímo souhlasit a uzavřete smlouvu o provedení mediace.

Odměna mediátora za první setkání se stranami je stanovena vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb. na 400 Kč za každou započatou hodinu


Jaký je výstup z mediace?

Výstupem z mediace je mediační dohoda, což je smírné, efektivní a trvalé řešení, které navíc udržuje a zlepšuje vzájemné vztahy původně sporných stran.


Jaké spory je možné v mediaci řešit?

V mediaci lze úspěšně vyřešit celou řadu různých sporů. Umožňuje to zejména její pružnost a neformálnost, která se snadno přizpůsobí konkrétním podmínkám a potřebám.

 • Sousedské spory;
 • obchodní spory;
 • občanské spory;
 • vnitrofiremní spory;
 • sportovní spory;
 • a mnohé další…

Jak se na mediaci připravit?

Mediace není pouhým rozhovorem stran, ale procesem, na který je třeba se řádně připravit. Z tohoto důvodu je vhodné přípravě věnovat přiměřený čas.

Odpovězte si zejména na následující otázky:

 1.     Jaká jsou relevantní fakta případu?
 2.     Jaké jsou problematické body, na kterých se strany neshodnou?
 3.     Jaké jsou skutečné zájmy?
 4.     Budou všechny osoby, které jsou pro spor důležité, při mediaci přítomné?
 5.     Jaká jsou rizika v případě, že se strany nedohodnou?
 6.     Jaké budou náklady, pokud se budete muset soudit?
 7.     Za jakých okolností byste byli ochotní se skutečně dohodnout?

Pro koho mediace není vhodná?

Mediace není vhodná pro strany, které se nechtějí dohodnout a jejich cílem je vleklé soudní řízení. Dále pak není vhodná pro ty, komu nezáleží na nákladech.


Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

Neváhejte se zeptat.