JUDr. Martin Svatos, Ph.D.

 

PŮSOBENÍ VE SVĚTĚ           PUBLIKACE           VZDĚLÁNÍ            REFERENCE

 


Martin Svatos Forarb
SOUČASNÁ KARIÉRA

 • Rozhodce (VIAC) a zapsaný mediátor (zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR jako jeden z prvních pěti v dubnu 2013)
 • Předseda Pracovní skupiny ICC ČR pro mediaci
 • Přednášející na Právnické Fakultě Univerzity Karlovy, na Urbino European Law Seminar (Itálie), na Université des Antilles (Guadeloupe) a na Shanghai University of Finance and Economy (Čína)
 • Přispěvatel pro Kluwer Mediation Blog
 • ššZprostředkovatel a rozhodce pro kolektivní spory (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

 

SHRNUTÍ

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. je přední český zapsaný mediátor a rozhodce mluvící plynně anglicky, francouzsky a německy. V oblasti mediací obchodních sporů patří s více než 100 domácími i mezinárodními mediacemi (přes 500 hodin jednání)  a s úspěšností přes 85% ke smíru dovedených případů* mezi nejzkušenější odborníky ve střední Evropě (IT spory, energetika, stavební spory, spory z mezinárodní dopravy,…).  Jeho zkušenosti na poli mimosoudního řešení sporů byly oceněny, když byl v roce 2015 jmenován předsedou Pracovní skupiny ICC ČR pro mediaci.

Dále působil jako arbitr v řadě ad hoc arbitráží. Od roku 2015 je veden na seznamu rozhodců vídeňského VIAC.  

O mediacích, arbitrážích a vyjednávání přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, na Università degli studi di Urbino Carlo Bo (Itálie), na Faculté libre de Droit de Toulouse (Francie) nebo na Université des Antilles  (Guadeloupe) a na domácích i mezinárodních konferencích (UIA World Forum of Mediation Centres, MII Conference Dublin, YIAG Istanbul, YIAG Dublin).  V minulosti pracoval na Mezinárodní obchodní komoře v Paříži a na Camera Arbitrale v Miláně. Absolvoval právnickou fakultu pařížské Sorbonny a pražské Univerzity Karlovy, studoval také na Cornell Law School. Je regionálním zástupcem londýnského YIAG pro střední Evropu.

 JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. na téma mediací a arbitráží pravidelně publikuje a je přispěvatelem pro mezinárodní Kluwer Mediation Blog a pro Český rozhlas. 

*) Narovnání uzavřeno mezi stranami zcela, nebo alespoň v části žalobního nároku

REFERENCE – Mediace

Uváděné jsou anonymizované vybrané reference sporů, ve kterých JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. působil:

 • IT spor o implementaci softwaru přední české společnosti poskytující IT služby a společnosti v potravinářském průmyslu
 • přeshraniční spor z licenční smlouvy (švýcarské právo, česká a latinskoamerická strana)
 • vnitrofiremní spor předního poskytovatele restauračních služeb
 • český exportér zemědělských výrobků a blízkovýchodní importér
 • spor výrobce instrumentů pro čištění veřejných prostor a jeho subdodavatele o kvalitě dodaného zboží
 • spor o uzavření kolektivní smlouvy mezi veřejným dopravcem v krajském městě ČR a jeho odbory
 • spor o uzavření kolektivní smlouvy mezi subdodavatelem předního automobilového výrobce ve střední Evropě

PŘEDNÁŠKY PO SVĚTĚ

Svatos_training-lecturing-mediating 2018

 UntitledPUBLIKACE:

 • Hermes and Apollo Dispute: When the Gods Arbitrate and Negotiate…Kluwer Mediation Blog; July 22, 2015
 • The Mediator-Judge Interaction: Does the Win-Win Approach Apply? in Bělohlávek, A. J. – Rozehnalová, N. (eds): Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, Volume V, 2015, Interaction of Arbitration and Courts , JurisNet, LLC, New York, 2015, ISBN 978-1-937518-71-4
  March 2015
 • Vztah soudů a mediace v předmediační fázi: Konkurence nebo symbióza? In Suchodža, J. – Husár, J. (Eds.) : Právo, obchod, ekonomika IV. – Zborník vedeckých prác, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2014.
 • When the Mediators Pay the Highest Price; Kluwer Mediation Blog; August 21, 2014
 • Independence and Impartiality of Arbitrators and Mediators – The Castor and Pollux of the ADR World?  in Bělohlávek, A. J. – Rozehnalová, N. – Černý, F. (eds): Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, Volume IV, “Independence and Impartiality of Arbitrators”, JurisNet, LLC, New York, 2014, ISBN 978-1-937518-39-4. 2014
 • Early Case Assessment – tři slova, co šetří statisíce, in Právní rádce, No.2, Vol. 2014, Economia, Prague
 • Hybridní ADR procesy MED-ARB a ARB-MED – na hranici dvou světů? In Suchodža, J. – Husár, J. (Eds.) : Právo, obchod, ekonomika III. – Zborník vedeckých prác, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2013, ISBN 978-80-8152-056-3.
 • Mýty a fakta o prvním setkání s mediátorem, aneb všechno, co jste o mediaci chtěli vědět, ale báli jste se zeptat, in Bulletin Advokacie, Prague, 2013
 • Mandatory Mediation Strikes Back, Mediate.com, Blog, online text available at http://www.mediate.com/articles/SvatosM1.cfm
 • Greetings from Prague – World Forum of Mediation Centres, Kluwer Mediation Blog, online, available at http://kluwermediationblog.com.
 • Evropské aspekty mediace a dalších ADR, online text, available at http://www.epravo.cz/, 2013.
 • Důvěrnost v mediaci: Přišel jsem, viděl jsem, mlčel jsem in Právní rádce, No.4, Vol. 2013, Economia, Prague.
 • MED-ARB: Řešení sporů pro 21. Století in Právní rádce, No.1, Vol. 2013, Economia, Prague.
 • Nestrannost a nezávislost rozhodcu: Od konfliktu zájmu k prátelství na sociální síti in Právní rádce, No.6, Vol. 2012, Economia, Prague.
 • The Subjective Arbitrability in International Commercial Arbitration: The Czech and the foreign approach, in ŠTURMA, P.: IV. Konference studentské vedecké odborné cinnosti: sborník vítezných prací. 1st.edition. Prague: Charles University. Faculty of law, 2011, ISBN 978-80-87146-47-7.
 • Objective Arbitrability in International Commercial Arbitration, Charles University, Prague, 2011.
 • Arbitrability and International Commercial Arbitration, Charles University, Prague, 2011.
 •  International Merger and Acquisition, Charles University, Prague, 2009.
 • The Conflict of the ECHR and the ECJ Jurisdiction from the Viewpoint of Multilevel Governance, Masaryk University, Brno, 2008.

 

Ireland IIIIPŘEDNÁŠKY NA KONFERENCÍCH

 • 2015, First Symposium on Mediation, Arbitration and Shanghai Free Trade Zone Dispute Resolution, Interface between Mediation and Arbitration, Šanghaj (Čína)
 • 2015, ČAK ADR Sekce, Mediators Beyond Borders Meeting Czech ADR Professionals, Prague, Czech republic)
 • 2015, Efektivní komunikace: Jak na vyjednávání, řešení konfliktů a mediaci v pracovním prostředí, Prague, Czech Republic
 • 2014, YIAGIndependence and Impartiality of Arbitrators,  (Istanbul, Turkey)
 • 2014  Mediators’ Institute of IrelandA Look over the Fence – Emerging Trends in Mediation Practice in the EU, co-speaker with Sabine Walsh (Dublin, Ireland)
 • 2014 Právo, obchod, ekonomika IV (Štrbské pleso, Slovakia)
 • 2014 YIAG (Conference Warsaw, Poland)
 • 2014 UIA World Forum of Mediation Centres (Thessaloniki, Greece)
 • 2013 Mediace Tremedias (Jihlava, Czech Republic)
 • 2013 UIA World Forum of Mediation Centres (Prague, Czech Republic)
 • 2013 Právo, obchod, ekonomika III (Štrbské pleso, Slovakia)

 

PŘEDNÁŠKY NA UNIVERZITÁCH

Kromě pravidelných přednášek na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v PrazeUniversità degli studi di Urbino Carlo Bo (Itálie), Université des Antilles přednášel JUDr. Marttin Svatoš, Ph.D. na následujících univerzitách:

 • ComeniusLogo_institut_catholique_de_toulouse2015 – Shanghai University of Finance and Economics  (China)
 • 2015 – IES, Fakulta Sociálních Věd, Univerzita Karlova v Praze (ČR)
 • 2014 – CLS, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (ČR)
 • 2014 – Shanghai University of Finance and Economics (China)
 • 2014 – Shanghai University of Political Science and Law (China).
 • 2014 – IES, Fakulta Sociálních Věd, Univerzita Karlova v Praze (ČR)
 • 2014 – Masaryk University in Brno (CZ).
 • 2014 – Comenius University in Bratislava, (Slovakia).
 • 2013 – Faculté libre de Droit de Toulouse (Francie)

 

VZDĚLÁNÍ

 • sorbonneDoktorské studium, Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, Karlova univerzita, Právnická fakulta, 2011 – 2013,(Ph.D.)
 • Master 2 (Magisterské studium) Mezinárodní obchodní právo, Univerzita Paříž 1: Pantheon- Sorbonne, Sorbonne Law School, Paříž, Francie, 2011-2012.
 • Rigorózní zkouška, Karlova univerzita, Právnická fakulta, 2011: “Objektivní arbitrabilita v mezinárodní obchodní arbitráži” (JUDr.).
 • Diploma di diritto comparato, University of Urbino Carlo Bo, Urbino, Itálie, 2010-2011.
 • Summer School of International and Comparative Law, Cornell Law School, Paris, France, 2009.
 • Magisterské studium Právo a právní věda Karlova univerzita, Právnická fakulta, 2005 – 2011 (Mgr.).

 

OCENĚNÍ

 • Pieter Sanders Award, Best Memorandum for Claimant, 3rd place, 19th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, University of Paris I. Pantheon– Sorbonne
 • Students’ Law Science Competition, Charles University, Prague, (Czech Republic), 2011, 1st place in the branch of International Law, article: “The Subjective Arbitrability in International Commercial Arbitration: The Czech and the foreign approach“

 

PŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ

 • Visiting Lecturer at the Shanghai University of Finance and Economy, 2014.
 • Lecturer at the Faculté Libre de Droit Institut Catholique de Toulouse, International Arbitration, Toulouse, France 2013.
 • Intern, ICC International Court of Arbitration, Paris, France, 2012.
 • Intern, Embassy of Czech Republic in France, Paris, France, 2012.
 • Intern, Chamber of arbitration of Milan, Milan, Italy, 2012.
 • Paralegal, Clifford Chance, Prague, Czech Republic, 2009.
 • Research Assistant, Charles University in Prague – Department of European Law, Prague, Czech Republic, 2007-2008.

 JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Czech- Native or bilingual proficiency
 • English – Full professional proficiency
 • French – Full professional proficiency
 • German – Professional working proficiency
 • Italian – Elementary proficiency
 • Slovak – Native proficiency
Home JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.