Předmediační fáze

Před samotným zahájením mediace se mediátor může sejít se stranami odděleně, aby jim vysvětlil principy fungování mediace a aby byla dojednána smlouva o provedení mediace. Většinou se strany spolu dohodnou, že se svůj spor pokusí vyřešit mediací. Někdy se však stane, že o mimosoudní řešení má zájem pouze jedna strana. V takovém případě může mediátora pověřit, aby on sám druhou stranu kontaktoval.
Slider
Mediační setkání

Všichni účastníci se následně na dohodnutém místě a v domluveném čase, který vyhovuje všem, sejdou společně s mediátorem. Pokud si to strany přejí, mohou být zastoupeny svými právními zástupci. Strany postupně sdělí mediátorovi, v čem spatřují problém a jaké jsou jejich priority. Jsou určena témata, která je třeba pro zdárné nalezení řešení objasnit.
Slider
Objasnění problému

V této fázi jsou všechna témata postupně probírána do všech podstatných detailů. To umožňuje mediátorovi objevit problematické otázky a soustředit se na jejich vyřešení. Problém totiž musí být nejprve zcela pochopen, a pak teprve je možné přistoupit k hledání vhodného řešení.
Slider
Hledání vhodného řešení

Během této fáze se začnou objevovat různá možná řešení celého problému, která doposud zůstávala stranám ukryta. Celé řada možností je pak detailně prodiskutována, aby bylo možné vyhledat případná úskalí. Nakonec jsou jednotlivé možnosti zhodnoceny a je nalezeno řešení, které je pro všechny zúčastněné nejlepší.
Slider
Mediační dohoda

Nakonec je dosažené řešení zapsáno ve formě mediační dohody. Ta může být učiněna vykonatelnou formou soudního smíru nebo notářského zápisu.
Slider
Jak mediace funguje? Prohlédněte si krátkou slideshow...
Home Mediace Jak mediace funguje

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. Zapsaný mediátor a rozhodce

Mediator Martin SvatošMartin Svatoš je český zapsaný mediátor oceněný několika mezinárodními rankingy jako přední odborník na mediaci v ČR (Who’s Who Legal 2016 Official Selection for Czech Republic, Mediator of the Year 2016, the exclusive winner from Czech Republic by Wealth and Finance INTL).

V oblasti mediací obchodních sporů patří s více než 100 domácími i mezinárodními mediacemi (přes 500 hodin jednání) a s úspěšností přes 85% ke smíru dovedených případů mezi nejzkušenější odborníky ve střední Evropě (IT spory, stavební spory, spory z mezinárodní dopravy,...). Své zkušenosti ochotně předává v rámci velmi oblíbených seminářů a kurů zaměřených na mediaci a vyjednávání, a to jak v češtině, tak v angličtině.

Martin dále působil ve více než desítce sporů jako rozhodce (VIAC, FAČR, ad hoc). V celé řadě dalších případů pak s rozhodčím řízením (ICC, ad hoc,…) radil jako of counsel advokátním kancelářím v ČR i ve světě.

Roku 2015 byl zvolen předsedou Pracovní skupiny ICC ČR pro mediaci. Je pravidelným přispěvatelem pro prestižní Kluwer Mediation Blog a editorem knihy EU Mediation Handbook (Kluwer International, exp. 2017).

Martin působí jako vědecký pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde organizuje také mezinárodní program PSMA zaměřující se na přeshraniční řešení sporů. O mediacích, arbitrážích a vyjednávání dále přednáší na řadě zahraničních univerzit (Università degli studi di Urbino Carlo Bo v Itálii, Université des Antilles na Guadeloupe, Shanghai University of Finance and Economics v Číně,...) a na domácích i mezinárodních konferencích (IBA Annual Conference 2016 Washington DC, DIS Annual Conference 2016 Berlin, UIA World Forum of Mediation Centres, MII Conference Dublin, YIAG Istanbul, YIAG Varšava).

Absolvoval právnickou fakultu pařížské Sorbonny (Mgr.) a pražské Univerzity Karlovy (JUDr., Ph.D.), studoval také na Cornell Law School. Během svých předchozích působení pracoval na ICC (Paříž, Francie) či Camera Arbitrale v Miláně (Itálie).

Působení ve světě

Svět

Video – Jak mediace funguje

Kliknutím na obdélník vpravo dole zapnete režim videa na celou obrazovku.

Excellent Support

sliderBusiness Pro is built for any business, and offers intuitive theme options. If you do run into trouble we provide a Support Forum, and precise Documentation.