Čajový dýchánek v čínském rozhodčím právu

Čína má svůj průlomový rozhodčí nález v oblasti práva duševního vlastnictví. Přes 380 dnů trvalo rozhodčí řízení mezi společnostmi Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd (Guangyao) and Hongdao Group (Hongdao), jehož předmětem byl spor o právo užívat ochrannou známku, jakož i o výrobu a produkci čaje Henlal (Henlal Tea). Nejednalo se přitom o nikterak malý spor, neboť tento čaj patří mezi nejvýznamnější obchodní značky vůbec, což dokládá i to, že jeho roční obrat činí asi 16 miliard čínských jüanů (odhadem asi 42 miliard Kč).

Počátek sporu lze nalézt v roce 1997, kdy společnost Hongdao podepsala se společností Guangyao licenční smlouvu, která umožňovala používat označení a originální balení čaje Henlal. Platnost smlouvy končila k 31. prosinci 2011. Již v roce 2001 však měla být tato smlouva prodloužena dvěma dodatky o dalších 20 let.

Minulý rok však společnost Guangyao zahájila proti svému obchodnímu partnerovi arbitráž u čínské rozhodčí instituce CIETAC, ve které se domáhala deklaratorního nálezu potvrzujícího, že společnost Hongdao použila nezákonných metod pro uzavření výše zmíněného dodatku k původní smlouvě, v důsledku čehož byla placena nepřiměřeně nízká licence, což způsobilo státem vlastněné společnosti výrazné škody.

9. května 2012 vydal rozhodčí tribunál nález potvrzující, že dva doplňky k původní smlouvě jsou neplatné, a ukončil platnost samotné licenční smlouvy. Kromě závratné výše sporu a samotných argumentů z oblasti čínského obligačního práva je tento spor zajímavý zejména tím, že ilustruje modernizaci čínského práva vůbec. Na druhou stranu však lze dodat, že obě strany se mohou v 6 měsících odvolat k lidovému soudu, kde mohou požadovat zrušení rozhodčího nálezu, přičemž revize meritu věci není vyloučena. To dokládá, že arbitráž v Zemi středu vykazuje značné svébytnosti, ale že je s ní nutné do budoucna počítat.