Článek v časopise EURO: Bilionová arbitráž

Přední český ekonomický časopis EURO ve svém posledním čísle otiskl článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. o rekordním rozhodčím nálezu ve věci majoritních akcionářů bývalého ropného gigantu YUKOS. Moskva dala najevo, že rozhodčí nález, který akcionářům Yukosu přiřkl vysoké odškodnění, je zpolitizovaný kvůli současnému dění na Ukrajině V přelomové arbitráži bylo Rusko odsouzeno k zaplacení rekordní […]

Read More

Čajový dýchánek v čínském rozhodčím právu

Čína má svůj průlomový rozhodčí nález v oblasti práva duševního vlastnictví. Přes 380 dnů trvalo rozhodčí řízení mezi společnostmi Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd (Guangyao) and Hongdao Group (Hongdao), jehož předmětem byl spor o právo užívat ochrannou známku, jakož i o výrobu a produkci čaje Henlal (Henlal Tea). Nejednalo se přitom o nikterak malý spor, neboť […]

Read More