Dne 1. června 2012 proběhla konference na téma Rozhodčí řízení a média (L’arbitrage et les médias) pořádaná pařížskou L’Ecole de Droit de Sciences Po. Hlavním hostem byl švýcarský profesor Pierre Tercier, který také přednesl svůj diskurs na toto velmi aktuální téma. Následnou debatu pak zahájila kanadská právnička Sophie Nappert. Zajímavé příspěvky tradičně nabídli pařížští profesoři Emmanuel Gaillard a Charles Jarrosson. Celá konference byla moderovaná Diegem P. Fernándezem Arroyou.

Hlavní část debaty se soustředila na problém důvěrnosti v mezinárodní obchodní i investiční arbitráži. Profesor Tercier zmínil zájmy na utajování skutečností v průběhu mezinárodní arbitráže a připomněl, že jediným, kdo může mít opravdový zájem na důvěrnosti, jsou samotné strany. Ty by však měla uspokojit „anonymizace“ rozhodčích nálezů při jejich publikaci. Rozhodčí řízení si strany vybraly svobodně a tím přijaly i podmínky, které s touto volbou souvisí. Na druhou stranu však na arbitráž nelze klást stejné nároky jako na demokratickou justici zajišťovanou státem, která je projevem suverenity.

Emmanuel Gaillard zmínil fenomén „narcismu rozhodců“, který je dle jeho názoru v praxi stále častější. Rozhodci by si měli uvědomovat, že jejich činnost neslouží jenom stranám, ale i systému jako celku. Jedním dechem však dodal, že tato koncepce je problematická a nepopulární, neboť jsou to strany, kdo rozhodce platí.

Charles Jarrosson připomněl, že média často zkreslují obraz rozhodčího řízení, což je způsobeno zejména tím, že o arbitrážích píší neinformovaní novináři. Tento fakt pak negativně ovlivňuje pověst arbitráží ve společnosti.