Dne 15. listopadu 2011 se v pařížském Maison de Barreau uskutečnil již letošní třetí Ateliér arbitrážní praxe (Atelier de pratique de arbitrable) tentokráte na téma výkon rozhodčího nálezu. Jeho pořadatelem byl i tentokrát Francouzský arbitrážní výbor, konkrétně Skupina pro interní arbitráž. Během čtyřhodinové bohaté diskuze byly zmíněny různé aspekty výkonu národního i mezinárodního rozhodčího nálezu.

Program byl přínosný zejména z hlediska nového francouzského arbitrážního práva, které oblast výkonu rozhodčího nálezu výrazně modifikovalo. Mezi probíranými tématy byla celá řada problematik, které zajímají nejenom rozhodce, ale také advokáty či soudce.

Mimo jiné byl zmíněn výkon rozhodčího nálezu zrušeného v zemi jeho vydání, poplatky z prodlení vzniklé po vydání rozhodčího nálezu, princip Kompetenz-Kompetenz v souvislosti s exekucí rozhodčího nálezu a další.

Ateliér se konal ve francouzském jazyce bez překladu.