snimek-obrazovky-2016-11-03-v-16-13-41JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl časopisem  Wealth and Finance zvolen Mediátorem roku 2016 pro Českou republiku. Podle slov autorů  byly oceněny zejména:

“výjimečné schopnosti, které (Martin Svatoš) vykazuje jako mediátor, a to zejména

– Schopnost efektivního naslouchání

– Bdělost

– Silná důvěra a schopnost vytvářet vztahy

– Výjimečné komunikační dovednosti

– Houževnatost a vytrvalost

– Kreativní přístup k řešení sporů

– Schopnost přizpůsobení (…)”

Chtěli bychom  za toto ocenění co nejupřímněji poděkovat.