Vydavatelství Economia, a.s. pořádá dne 13. listopadu 2013 od 9:30 do 14.30 odborný seminář Efektivní řešení obchodních sporů. Přednášet budou partneři AK ROWAN LEGAL Martin Maisner, Miloš Olík, a zapsaný mediátor a rozhodce Martin Svatoš.

 Program:
  • Mediace jako cesta ke smíru.
  • Praktická ukázka mediace.
  • Doložky řešící spory.
  • Efektivní využití rozhodčího řízení.
  • Praktická ukázka z průběhu rozhodčího řízení.
  • Diskuse a individuální konzultace.

Více informací naleznete zde.

Efektivní řešení obchodních sporů