Stane se P.R.I.M.E. jedničkou ve světě finančních sporů?

Dne 16. ledna 2012 byl v Haagu slavnostně představen PRIME Servis řešení finančních sporů a jeho Rozhodčí a mediační pravidla.

P.R.I.M.E. (Panel of Recognized International Market Experts In Finance) byl ustanoven s cílem usnadnění řešení sporů v rámci globálního finančního trhu. Členy panelu jsou světově uznávaní experti jak z oblasti finančního práva, tak z oblasti alternativního řešení sporů. Jako takový představuje panel propojení expertů, kteří mají zkušenosti s finančními trhy, arbitrážemi a mediacemi, ale také s mezinárodněprávními otázkami, které s danou problematikou souvisí. Samotné poslání panelu je však širší. Za zmínku stojí jeho publikační a vědecké cíle.
Slavnostního aktu se zúčastnil nizozemský ministr financí Jan-Kees de Jager.