ICC Soutěž v mediaci

13. ročník ICC Soutěže v mediaci (ICC Mediation Competition), největší světové události exklusivně věnované mezinárodní obchodní mediaci, se konal v prvním týdnu měsíce února 2018 v Paříži. Dohromady se jej účastnilo více než 350 studentů a trenérů z 66 univerzit z celého světa. Hodnocení zajišťovalo více než 130 profesionálních mediátorů a odborníků na ADR, mezi […]

Read More

Konference Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR

MCRPD Právnické fakulty Univerzity Karlovy, společnost dTest, o.p.s., nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. organizovali 8. června 2017  kolokvium Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR v návaznosti na novou právní úpravu ochrany spotřebitelů v České republice. JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. přednesl příspěvek na téma Mediace a spotřebitelé. Program kolokvia doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D. a Mgr. Markéta Etlíková Právnická fakulta […]

Read More

Seminář ICC: Vyjednávání v mezinárodním kontextu: Od uzavírání smluv po řešení sporů

Česká pobočka Mezinárodní obchodní komory (ICC) pořádá v pondělí 30. ledna 2017 od 9:00 seminář JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. na téma Vyjednávání v mezinárodním kontextu: Od uzavírání smluv po řešení sporů.  Vyjednávání je neoddělitelnou součástí přeshraničního a mezinárodního obchodu a jako takové si také zaslouží patřičnou pozornost. V tomto intenzivním kurzu se zaměříme na vyjednávání jako […]

Read More