Setkání mediátorů a Mediační soutěž v Paříži

2014 Mediation Comp bando_small(1)_source

 

 

 

 

Mediation Roundtable

Tak jako každý rok, i letos patřil začátek února setkání odborné mediační veřejnosti v Paříži. V rámci tzv. Mediation roundtable se v novém sídle Mezinárodní obchodní komory (ICC) sešli přední světoví mediátoři a odborníci na mimosoudní řešení sporu, aby spolu diskutovali nejnovější témata a aktuality, které se v posledním roce objevily.

Letos účast přijal také JUDr. Martin Svatoš, Ph.D., který se v rámci společné diskuze soustředil zejména na otázku kombinace mediace a rozhodčího řízení.

Martin SvatosNásledně po této akci proběhla největší studentská soutěž v obchodní mediaci (9th ICC International Commercial Mediation Competition), v jejímž rámci působil Dr. Svatoš jako jeden ze komisařů posuzujících výkony jednotlivých studentských týmů z celého světa.

 

Vítězem celé soutěže se stali studenti z mnichovské Ludwig-Maximilianovy Univerzity.

 

Výhercům srdečně gratulujeme!!!

(Fotografie jsou převzaty z oficiálního webu ICC a jsou chráněny příslušným autorským právem.)

CCUntitledParty MediationMS2

Martin Svatos 2