Nový článek v Právním rádci: Důvěrnost v mediaci

Dubnové číslo časopisu Právní rádce otisklo článek JUDr. Martina Svatoše téma Důvěrnost v mediaci: Přišel jsem, viděl jsem, mlčel jsem…

Ukázka:

Právní rádce duben 2013Mlčenlivost a s ní související důvěrnost jsou bezesporu jednou z hlavních výhod mediace, která vede strany k volbě tohoto alternativního způsobu řešení sporu. Povědomí o tom, co vše se za tímto pojmem může a nemůže skrývat, je však víceméně mlhavé…, a to bohužel nezřídka i u praktikujících mediátorů.

Bez váhání lze říci, že důvěrnost a mlčenlivost jsou v rámci ADR řízení (alternative dispute resolution – alternativní řešení sporu) nejenom pochopitelné, ale i žádoucí. Je tomu tak proto, že mediace, byť aplikovaná na celou škálu problémů – od rodinných sporů po spory občanskoprávní (typicky sousedské) přes spory s veřejnoprávním prvkem (stavební právo),Duvernost v mediaci_Pravni radce hraje v celosvětovém kontextu nejsilnější roli ve sporech obchodních, kde jsou strany zvyklé na vysokou míru důvěrnosti z mezinárodních i vnitrostátních rozhodčích řízení. Tu pak samozřejmě nehodlají ztratit, pokud se rozhodnou řešit svůj rozpor prostřednictvím mediace.

Celý text je k přečtení zde.