CIETAC – Asijský tygr mezi rozhodčími institucemi?

Představujeme vám postupně všechny významné rozhodčí instituce světa a začínáme v Číně u arbitrážního centra, které je v současné době v Říši středu patrně nejúspěšnější. Svým významem možná v budoucnu předběhne i takové tradiční hráče, jakými jsou singapurský  SIAC či japonský JCAA.

CIETAC má značný vliv na vývoj čínského práva rozhodčího řízení. Současně se však nemůže zcela zbavit nálepky rozhodčí instituce, která je pod vlivem svého mateřského státu, tedy Čínské lidové republiky se vším, co k tomu patří. V tomto směru je každé nové vydání jeho rozhodčích pravidel posunem kupředu.

Pravidla CIETAC byla v roce 2012 použita jako podklad pro mezinárodní soutěž studentů v oblasti arbitrážního práva Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

Podrobnější informace naleznete v sekci Arbitrážní instituce.