Český překlad Pokynů IBA pro střet zájmů v mezinárodní arbitráži

Střet zájmů je jedením z nejzákladnějších problémů rozhodčího řízení. Jedině nezávislý a nestranný rozhodce může zaručit, že se arbitráž stane důvěryhodným a plnohodnotným způsobem řešení sporů.

Z tohoto důvodu vytvořila Mezinárodní advokátní komora (IBA) soubor pravidel nazvaný Pokyny pro střet zájmů v mezinárodní arbitráži, jejichž cílem mělo být pomoci rozhodcům i stranám v mezinárodní obchodní arbitráži tam, kde jsou zákony a rozhodčí pravidla němá – v konkrétních případech, kdy se naskýtá otázka případné závislosti a podjatosti.

Při studii v roce 2004 však IBA zjistaila, že se tato pravidla prakticky vůbec nepoužívají ve dvou státech OECD, a sice ve Španělsku a jak jinak než v České republice. Ve snaze tuto nevhodnou  situaci zlepšit vám FORARB přináší neoficiální překlad těchto pravidel do češtiny, který naleznete zde.