Právní rádce: Mediace a arbitráže v Česku – Blýská se na lepší časy?

Prosincové číslo odborného časopisu Právní rádce otisklo článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. nazvaný Mediace a arbitráže v Česku: Blýská se na lepší časy? Příspěvek pojednává o průzkumu, který v měsíci říjnu a listopadu 2018 zorganizoval Národní výbor ICC ČR ve spolupráci s Centrem mimosoudního řešení sporů Právnické fakulty UK. O mediaci a arbitráži se tvrdí, že […]

Read More

Členem předsednictva Rozhodčího soudu při komoditní burze

  JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl zvolen členem předsednictva Rozhodčího soudu při  Českomoravské komoditní burze Kladno. Předsedou Rozhodčího soudu byl zvolen JUDr. Vít Horáček, Ph.D. Rozhodčí soud při  Českomoravské komoditní burze Kladno je jedním ze dvou zákonem zřízených rozhodčích soudů v České republice.  Byl založen k 1. lednu 1996 Českomoravskou komoditní burzou Kladno na základě ustanovení zákona […]

Read More

Paradoxní doložka – článek EURO

Prestižní časopis Euro otiskl ve svém letošním 4. čísle článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. Paradoxní doložka – Vede arbitráž o tunelu Blanka do začarovaného kruhu nebo do vězení Alcatraz?  Na přelomu roku se do centra pozornosti médií opět dostal tunel Blanka. Nestalo se tak v souvislosti s jeho otevřením ani s dalším propadem země. Tentokrát […]

Read More

Článek: Nestrannost a nezávislost rozhodců: Od konfliktu zájmů k přátelství na sociální síti

V červnovém čísle časopisu Právní rádce (6-2012) vyšel článek Martina Svatoše Nestrannost a nezávislost rozhodců: Od konfliktu zájmů k přátelství na sociální síti s podtitulem Jak poznat, kdy jsou vztahy mezi rozhodci a stranami ještě v pořádku a kdy již ohrožují rozhodčí řízení? Malá ochutnávka: “Mezinárodní obchodní arbitráž je v praxi mezinárodního obchodu převažujícím způsobem […]

Read More