Členem předsednictva Rozhodčího soudu při komoditní burze

  JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl zvolen členem předsednictva Rozhodčího soudu při  Českomoravské komoditní burze Kladno. Předsedou Rozhodčího soudu byl zvolen JUDr. Vít Horáček, Ph.D. Rozhodčí soud při  Českomoravské komoditní burze Kladno je jedním ze dvou zákonem zřízených rozhodčích soudů v České republice.  Byl založen k 1. lednu 1996 Českomoravskou komoditní burzou Kladno na základě ustanovení zákona […]

Read More

Novela zákona o rozhodčím řízení

Dlouho diskutovaná novela zákona o rozhodčím řízení je tu… Co přináší? Posílení ochrany spotřebitelů nebo narušení samotných principů arbitráže? Dne 1. dubna 2012 nabude účinnosti novela zákona  č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRŘ“) provedená zákonem č. 19/2012 Sb. Jejím hlavním cílem je podle […]

Read More