Kurzy mediace pro začátečníky

Kurzy mediace pro pokročilé

Seminář o řešení sporů ve firmě

Kurzy vyjednávání

Základy mediace

dreamstime_m_29647630

Velmi oblíbený interaktivní seminář uvádějící do základů mediace je vhodný pro všechny, kdo se chtějí seznámit s touto technikou řešení sporů, ať již se budou věnovat profesi mediátora, využívat tyto techniky coby HR specialisté či zastupovat klienty v rámci mediací coby advokáti.

Více informací zde.

Mediační akademie

Mediační akademie 2Kurz mediační akademie přináší nové znalosti pro snazší řešení sporů. Skládá se z šesti šestihodinových modulů  teoretické přípravy a praktického tréninku v rámci simulované mediace a zpětné vazby.
Kurz Mediační akademie je určen  pro pokročilé i zkušené mediátory. Podmínkou účasti je absolvování kurzu Základy mediace nebo ekvivalentu

Více informací zde.

Mediace a právo pro neprávníky

Mediační akademie

Ačkoliv je mediace mimosoudním řešením sporu, je její průběh právem regulován. Během ní navíc nastávají nejrůznější situace, kdy je minimální právní povědomí nezbytně nutné, ať již jde o sepisování smlouvy o provedení mediace či mediační dohody…

Během tohoto semináře dostanete odpověď na všechny otázky, které  vás v souvislosti s mediací kdy napadly a ještě mnohem víc…

Více informací zde.

Mediační supervize

Mediační supervize

Profesionální mediátor se vzdělává po celý svůj život bez ohledu na to, stojí-li před složením akreditační zkoušky, nebo absolvoval již stovky hodin úspěšných jednání. Jako vůbec první v České republice vám nabízíme tento ucelený formát mediačního tréninku pro pokročilé mediátory sestávající ze simulace skutečného případu, a to vše se zpětnou vazbou předního českého mediátora a lektora v oblasti mediace, JUDr. Martina Svatoše, Ph.D.

Více informací zde.

Bezkonfliktní firma

Bezkonfliktní firma

Konfliktní situace, kritika a vnitřní spory jsou nedílnou součástí každého profesního života. Tento jedinečný seminář vždy individuálně přizpůsobený potřebám vaší společnosti vás naučí  konflikty zvládat tak, že je přestanete vnímat jako nebezpečí, ale jako výzvu…

Více informací zde.

Masterclass vyjednávání

Masterclass vyjednávání

Masterclass Vyjednávání je intenzivní kurz seznamující s vyjednávacími technikami zaměřený na vyjednávání jako na nástroj řešení sporů, ale také jako na prostředek ke snazšímu uzavírání obchodních dohod..

Více informací zde.

AMATI InternationalJUDr. Martin Svatoš, Ph.D. se stal prvním českým mediátorem, který byl přizván do prestižní organizace AMATI (Association of Mediation Assessors, Trainers and Instructors), která sdružuje přední světové mediátory a odborníky vzdělávající v oboru řešení sporů, ADR a mediace.

Pro konzultace a přípravu na zkoušku mediátora dle zákona o mediaci 202/2012 Sb. klikněte zde.