formats

Mediace investičních sporů – sci-fi nebo předpověď

Nejnovější příspěvek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. se věnuje problematice mediace investičních sporů. V angličtině si jej můžete přečíst zde.   It is the year 2036. The 26th Investment Arbitration Day is held in Prague. Good a half of the discussions is dedicated to different issues related to mediation of the investment disputes. They are, however, not regarded as an outlandish, but rather as an up-to-date topic. Indeed, there is only a couple of BIT and trade agreements that do not contain an efficient and working system enabling mediation and other consensus based procedures prior to arbitration. The agreed settlements concluded with the help of respected professional mediators are respected both by states and investors and in those rare cases, when the enforcement is needed, parties profit from the New York Convention II on the enforcement of mediated settlement agreements adopted back in 2020. Furthermore, the public does not consider the investment dispute resolution system as serving to the unjustified enrichment of the multinational corporation. The arbitration, that remains the dominant tool used to the investor-state disputes’ resolution has got back its deserved respect… It is about time to move up a gear… Are the previous lines rather sci-fi or more or less accurate prediction? There would be different opinions held by the supporters and opponents of mediation in investor-state disputes. The both groups would, however, agree on one thing: We are still far away from this happening. In recent days and months, one could witness a series of events being able to show that there

formats

Článek v časopise EURO: Bilionová arbitráž

Přední český ekonomický časopis EURO ve svém posledním čísle otiskl článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. o rekordním rozhodčím nálezu ve věci majoritních akcionářů bývalého ropného gigantu YUKOS. Moskva dala najevo, že rozhodčí nález, který akcionářům Yukosu přiřkl vysoké odškodnění, je zpolitizovaný kvůli současnému dění na Ukrajině V přelomové arbitráži bylo Rusko odsouzeno k zaplacení rekordní sumy 50 miliard amerických dolarů, což je částka přesahující jeden bilion korun, majoritním akcionářům bývalého ropného gigantu YUKOS. Jenom za právní zastoupení protistrany pak musí ruská státní pokladna uhradit ekvivalent přesahující jednu miliardu korun. Svět investičních arbitráží již nikdy nebude jako dřív… Celý článek si můžete přečíst v online archivu časopisu.

formats

Mediace a vyjednávání na Karlově univerzitě

  Počínaje tímto semestrem zahajuje přední česká ekonomická vysoká škola, Institut Ekonomických Studií při Fakultě sociálních studií Univerzity Karlovy s výukou předmětu Řešení mezinárodních obchodních sporů. Předmět je vyučován v anglickém jazyce. Martin Svatoš bude v rámci tohoto kurzu přednášet celkem tři přednášky týkající se mediace a vyjednávání. Kromě něj se budou na výuce podílet mimo jiné garant předmětu Tomáš Hülle,  prof. Mingchao Fan z čínské Shanghai University of Political Science and Law, Zdeněk Kučera  (Baker McKenzie), Rostislav Pekař (Squire Sanders), Sirshar Qureshi a Jiří Urban (oba PricewaterhouseCoopers). Stránky předmětu můžete navštívit zde.

formats

Anglický překlad česko-ruské smlouvy o podpoře a vzájemné ochraně investic

Dr. Martin Svatoš dokončil překlad česko-ruské smlouvy o podpoře a vzájemné ochraně investic do angličtiny. Mezinárodní smlouva upravující mimo jiné podklad pro případné česko-ruské investiční arbitráže byla přijata v dubnu 1994 a je vedena pod č. 201/1996 ve Sbírce zákonů. Její oficiální znění jsou české a ruské. Nyní přibyl její neoficiální anglický překlad, který naleznete zde: BIT Czech Republic-Russian Federation.

Home Archive for category "Investiční arbitráž"