Anglický překlad česko-ruské smlouvy o podpoře a vzájemné ochraně investic

Dr. Martin Svatoš dokončil překlad česko-ruské smlouvy o podpoře a vzájemné ochraně investic do angličtiny. Mezinárodní smlouva upravující mimo jiné podklad pro případné česko-ruské investiční arbitráže byla přijata v dubnu 1994 a je vedena pod č. 201/1996 ve Sbírce zákonů. Její oficiální znění jsou české a ruské. Nyní přibyl její neoficiální anglický překlad, který naleznete zde: […]

Read More

Jižní Súdán přistoupil k Washingtonské úmluvěSouth Sudan Signs and Ratifies the ICSID Convention

Dne 18. dubna 2012 podepsala Jeho Excelence  Kosti Manibe Ngai, ministr financí a ekonomického plánování za Republiku Jižní Súdán Úmluvu o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států, neboli tzv. Washingtonskou smlouvu. V souladu s článkem 75 Washingtonské úmluvy Světová banka informovala všechny signatářské státy a v souladu s článkem 68 (2) […]

Read More

Venezuela odstoupila od Washingtonské smlouvy ICSID

Dne 24. ledna obdržela Světová banka oznámení zaslané jménem Bolívarské Republiky Venezuela, ve kterém se oznamuje, že tato smluvní strana v souladu s článken 71 Washingtonské smlouvy ICSID od dané smlouvy odstupuje. Venezuela se tak stala po Ekvádoru a Bolívii již třetí smluvní stranou. Tento čin však v kontextu zahraniční politiky zmíněného státu nepřekvapuje. Odstoupení […]

Read More