formats

Konference Současné trendy vzdělávání v mediaci (Modrá, Slovensko)

  Ve dnech 7. a 8. dubna 2017 se v Modré (Slovensko) uskutečnila mezinárodní konference na téma Současné trendy vzdělávání v mediaci. V jejím rámci přednesl JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. příspěvek na téma Nejefektivnější způsoby tréninku mediace: Proč (ne)fungují? Text příspěvku si můžete stáhnout zde: Nejefektivnější způsoby tréninku mediace: Proč (ne)fungují?. Druhý den

formats

Vztah mediátorů a soudců – Nakladatelství JurisNet

Nakladatelství JurisNet, LLC, New York, vydává nový díl ročenky  Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration obsahující článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. The Mediator-Judge Interaction: Does the Win-Win Approach Apply? Článek pojednává o interakci mezi soudy a mediátory v různých fázích mediačního řízení. Abstrakt článku: Interakce mezi mediátorem a soudcem: Uplatní se WIN-WIN přístup? Tento

formats

Překlad ICC Pravidel ADR do češtiny

JUDr. Martin Svatoš  dokončil překlad ICC Pravidel ADR do českého jazyka. Pravidla si můžete v češtině stáhnout zde.   ICC pravidla ADR patří mezi nejčastěji využívaná pravidla pro mediaci a pro další alternativní způsoby řešení sporů na světě. Pravidla ve své preambuli vysvětlují svoji filozofii mimosoudního řešení konfliktů takto: Přátelská

Home Archive for category "Dokumenty"