formats

Konference Současné trendy vzdělávání v mediaci (Modrá, Slovensko)

  Ve dnech 7. a 8. dubna 2017 se v Modré (Slovensko) uskutečnila mezinárodní konference na téma Současné trendy vzdělávání v mediaci. V jejím rámci přednesl JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. příspěvek na téma Nejefektivnější způsoby tréninku mediace: Proč (ne)fungují? Text příspěvku si můžete stáhnout zde: Nejefektivnější způsoby tréninku mediace: Proč (ne)fungují?. Druhý den vedl Martin Svatoš interaktivní workshop na téma Mediační supervize: Jak správně trénovat a být trénován. Prezentaci semináře si můžete stáhnout zde.  

formats

Vztah mediátorů a soudců – Nakladatelství JurisNet

Nakladatelství JurisNet, LLC, New York, vydává nový díl ročenky  Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration obsahující článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. The Mediator-Judge Interaction: Does the Win-Win Approach Apply? Článek pojednává o interakci mezi soudy a mediátory v různých fázích mediačního řízení. Abstrakt článku: Interakce mezi mediátorem a soudcem: Uplatní se WIN-WIN přístup? Tento článek se věnuje interakci mezi činností soudců a mediátorů, přičemž sleduje chronologický postup mediačního řízení a v jednotlivých fázích ilustruje eventuální vztahy mezi těmito v podstatě velmi vzdálenými a odlišnými aktéry řešícími spory. Nejprve se zaměřuje na předmediační fázi, během které může soudce zvýšit využívání mediace, a to buď jejím nařízením, nebo méně formálním poučením. Dále tento příspěvek zkoumá interakci mezi soudci a mediátory během samotné mediaci, aby se nakonec věnoval fázi finální, která přichází po ukončení mediace. Tehdy může soud buď podpořit mediační dohodu tím, že ji schválením formou soudního smíru učiní přímo vykonatelnou, nebo ji naopak zruší pro některou formální či materiální vadu. Celý článek si můžete v češtině přečíst v SSRN databázi.

formats

Překlad ICC Pravidel ADR do češtiny

JUDr. Martin Svatoš  dokončil překlad ICC Pravidel ADR do českého jazyka. Pravidla si můžete v češtině stáhnout zde.   ICC pravidla ADR patří mezi nejčastěji využívaná pravidla pro mediaci a pro další alternativní způsoby řešení sporů na světě. Pravidla ve své preambuli vysvětlují svoji filozofii mimosoudního řešení konfliktů takto: Přátelská dohoda je žádoucím řešením obchodních sporů a neshod. Může být dosažena buď před zahájením, nebo během soudního či rozhodčího řízení a často může být zprostředkována působením třetí osoby („Neutrál“) jednající v souladu s jednoduchými pravidly. Strany mohou souhlasit s podřízením se těmto pravidlům již ve své původní smlouvě, nebo kdykoliv jindy. Mezinárodní obchodní komora (ICC) vytvořila tato pravidla přátelského řešení sporů označovaná jako ICC Pravidla ADR („Pravidla“), která umožňují stranám dohodnout se na jakékoliv urovnávací technice, o které se domnívají, že bude vhodná pro vyřešení jejich sporu. Pokud se strany na urovnávací technice nedohodnou, bude jako urovnávací technika podle těchto Pravidel použita mediace. Průvodce ICC ADR [dostupný na <www.iccadr.org>], který netvoří součást Pravidel, poskytuje výklad Pravidel a různých urovnávacích technik, jež mohou být v souladu s Pravidly použity.

Home Archive for category "Dokumenty"