JurisNakladatelství JurisNet, LLC, New York, vydává nový díl ročenky  Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration obsahující článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. The Mediator-Judge Interaction: Does the Win-Win Approach Apply?

Článek pojednává o interakci mezi soudy a mediátory v různých fázích mediačního řízení.

Abstrakt článku:

Interakce mezi mediátorem a soudcem: Uplatní se WIN-WIN přístup?
Tento článek se věnuje interakci mezi činností soudců a mediátorů, přičemž sleduje chronologický postup mediačního řízení a v jednotlivých fázích ilustruje eventuální vztahy mezi těmito v podstatě velmi vzdálenými a odlišnými aktéry řešícími spory.
Nejprve se zaměřuje na předmediační fázi, během které může soudce zvýšit využívání mediace, a to buď jejím nařízením, nebo méně formálním poučením. Dále tento příspěvek zkoumá interakci mezi soudci a mediátory během samotné mediaci, aby se nakonec věnoval fázi finální, která přichází po ukončení mediace. Tehdy může soud buď podpořit mediační dohodu tím, že ji schválením formou soudního smíru učiní přímo vykonatelnou, nebo ji naopak zruší pro některou formální či materiální vadu.

Celý článek si můžete v češtině přečíst v SSRN databázi.