formats

Anglický překlad česko-ruské smlouvy o podpoře a vzájemné ochraně investic

Dr. Martin Svatoš dokončil překlad česko-ruské smlouvy o podpoře a vzájemné ochraně investic do angličtiny. Mezinárodní smlouva upravující mimo jiné podklad pro případné česko-ruské investiční arbitráže byla přijata v dubnu 1994 a je vedena pod č. 201/1996 ve Sbírce zákonů. Její oficiální znění jsou české a ruské. Nyní přibyl její neoficiální anglický překlad, který naleznete zde: BIT Czech Republic-Russian Federation.

formats

Jižní Súdán přistoupil k Washingtonské úmluvěSouth Sudan Signs and Ratifies the ICSID Convention

Dne 18. dubna 2012 podepsala Jeho Excelence  Kosti Manibe Ngai, ministr financí a ekonomického plánování za Republiku Jižní Súdán Úmluvu o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států, neboli tzv. Washingtonskou smlouvu. V souladu s článkem 75 Washingtonské úmluvy Světová banka informovala všechny signatářské státy a v souladu s článkem 68 (2) téže úmluvy nabude podpis Jižního Súdánu účinnosti k 18. květnu 2012. Více informací zde.      H.E. Kosti Manibe Ngai, Minister of Finance and Economic Planning of Republic of South Sudan signed the ICSID Convention (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States).  In accordance with Article 75 of the ICSID Convention, the World Bank has notified all ICSID Convention signatory States and in accordance with Article 68(2), the ICSID Convention will enter into force for South Sudan on 18th of May 2012.  More information here.

formats

Venezuela odstoupila od Washingtonské smlouvy ICSID

Dne 24. ledna obdržela Světová banka oznámení zaslané jménem Bolívarské Republiky Venezuela, ve kterém se oznamuje, že tato smluvní strana v souladu s článken 71 Washingtonské smlouvy ICSID od dané smlouvy odstupuje. Venezuela se tak stala po Ekvádoru a Bolívii již třetí smluvní stranou. Tento čin však v kontextu zahraniční politiky zmíněného státu nepřekvapuje. Odstoupení nabyde účinnosti dne 25. července 2012. Světová banka již informovala všechny smluvní stráty. Pro další podrobnosti viz internetové stránky Světové banky.

Home Archive for category "ICSID"