formats

Článek v časopise EURO: Bilionová arbitráž

Přední český ekonomický časopis EURO ve svém posledním čísle otiskl článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. o rekordním rozhodčím nálezu ve věci majoritních akcionářů bývalého ropného gigantu YUKOS. Moskva dala najevo, že rozhodčí nález, který akcionářům Yukosu přiřkl vysoké odškodnění, je zpolitizovaný kvůli současnému dění na Ukrajině V přelomové arbitráži bylo Rusko odsouzeno k zaplacení rekordní sumy 50 miliard amerických dolarů, což je částka přesahující jeden bilion korun, majoritním akcionářům bývalého ropného gigantu YUKOS. Jenom za právní zastoupení protistrany pak musí ruská státní pokladna uhradit ekvivalent přesahující jednu miliardu korun. Svět investičních arbitráží již nikdy nebude jako dřív… Celý článek si můžete přečíst v online archivu časopisu.

formats

Čajový dýchánek v čínském rozhodčím právu

Čína má svůj průlomový rozhodčí nález v oblasti práva duševního vlastnictví. Přes 380 dnů trvalo rozhodčí řízení mezi společnostmi Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd (Guangyao) and Hongdao Group (Hongdao), jehož předmětem byl spor o právo užívat ochrannou známku, jakož i o výrobu a produkci čaje Henlal (Henlal Tea). Nejednalo se přitom o nikterak malý spor, neboť tento čaj patří mezi nejvýznamnější obchodní značky vůbec, což dokládá i to, že jeho roční obrat činí asi 16 miliard čínských jüanů (odhadem asi 42 miliard Kč). Počátek sporu lze nalézt v roce 1997, kdy společnost Hongdao podepsala se společností Guangyao licenční smlouvu, která umožňovala používat označení a originální balení čaje Henlal. Platnost smlouvy končila k 31. prosinci 2011. Již v roce 2001 však měla být tato smlouva prodloužena dvěma dodatky o dalších 20 let. Minulý rok však společnost Guangyao zahájila proti svému obchodnímu partnerovi arbitráž u čínské rozhodčí instituce CIETAC, ve které se domáhala deklaratorního nálezu potvrzujícího, že společnost Hongdao použila nezákonných metod pro uzavření výše zmíněného dodatku k původní smlouvě, v důsledku čehož byla placena nepřiměřeně nízká licence, což způsobilo státem vlastněné společnosti výrazné škody. 9. května 2012 vydal rozhodčí tribunál nález potvrzující, že dva doplňky k původní smlouvě jsou neplatné, a ukončil platnost samotné licenční smlouvy. Kromě závratné výše sporu a samotných argumentů z oblasti čínského obligačního práva je tento spor zajímavý zejména tím, že ilustruje modernizaci čínského práva vůbec. Na druhou stranu však lze dodat, že obě strany se mohou v 6 měsících odvolat k lidovému soudu, kde mohou požadovat zrušení rozhodčího nálezu, přičemž revize meritu věci není vyloučena. To dokládá, že arbitráž v Zemi středu

Home Archive for category "Přelomové rozsudky a nálezy"