MEDIACE

Mediace je mimosoudní způsob řešení sporů, v rámci kterého mediátor pomáhá stranám s vyjednáním dohody.

Mediace šetří čas, peníze a nervy.

Projděte si nejčastější otázky (FAQ).
Slider
KURZY MEDIACE

Kurzy mediace pro začínající mediátory, právní zástupce či management. JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. také poskytuje efektivní připravu na zkoušky zapsaného mediátora.

Více informací zde.
Slider
BEZKONFLIKTNÍ FIRMA

Seminář pro firmu 21. století: Jak zvládat a řešit vnitřní spory , jak na krizové situace a kritiku, jak sporům předcházet...? Na tyto a další otázky odpoví intenzivní interaktivní seminář, po kterém už váš profesní život nebude nikdy jako dřív...

Více informací zde.
Slider
PORTFOLIO KLIENTŮ

Projděte si názory spokojených klientů JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. na mediaci i na kurzy, které pořádá.

Velmi rychlý výsledek mě překvapil. Náš spor se přitom vlekl roky a málem zničil naší firmu.

ing. K.V., Ostrava

Slider
MARTIN SVATOŠ V MÉDIÍCH

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. je coby odborník na mediaci pravidelně zván do předních českých médií .

Projděte si jeho vystoupení a články...
Slider
PŘEDNÁŠKY A KONFERENCE

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. pravidelně přednáší na téma mediace, arbitráže a řešení sporů na mezinárodních i vnitrostátních konferencích, například v rámci Světového fóra mediačních center 2013.

Více informací zde.
Slider

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. Zapsaný mediátor a rozhodce

Mediator Martin Svatošje přední český zapsaný mediátor a rozhodce (VIAC). V oblasti mediací obchodních sporů patří s více než 100 domácími i mezinárodními mediacemi (přes 500 hodin jednání)  a s úspěšností přes 85% ke smíru dovedených případů mezi nejzkušenější odborníky ve střední Evropě (IT spory, stavební spory, spory z mezinárodní dopravy,...).  Od roku 2015 působí jako předseda Pracovní skupiny ICC ČR pro mediaci.

O mediacích, arbitrážích a vyjednávání přednáší na řadě domácích i zahraničních univerzit (Univerzita KarlovaUniversità degli studi di Urbino Carlo BoUniversité des Antilles, Shanghai University of Finance and economics,...) a na domácích i mezinárodních konferencích (UIA World Forum of Mediation Centres, MII Conference Dublin, YIAG Istanbul, YIAG Dublin).  V minulosti pracoval na Mezinárodní obchodní komoře v Paříži a na Camera Arbitrale v Miláně. Absolvoval právnickou fakultu pařížské Sorbonny a pražské Univerzity Karlovy, studoval také na Cornell Law School.

Působení ve světě

Svět

Video – Jak mediace funguje

Kliknutím na obdélník vpravo dole zapnete režim videa na celou obrazovku.

Excellent Support

sliderBusiness Pro is built for any business, and offers intuitive theme options. If you do run into trouble we provide a Support Forum, and precise Documentation.