„…klíčový a nepostradatelný průvodce mediací v České republice…“

prof. Nadja Alexander

Držíte v rukou komplexního průvodce světem mediace. Tak, jako Théseus potřeboval pověstnou Ariadninu nit, aby jej vyvedla z nepřehledného Mínotaurova laby- rintu, bude vám i tato kniha sloužit jako klíč k pochopení bludiště sporů. Pomůže každému, kdo v konfliktu usiluje o dosažení trvalých dohod, o nalezení konstruktivního řešení a o zlepšení pracovních, rodinných či sousedských vztahů. Kromě přehledných a logicky uspořádaných kapitol poskytuje tato publikace studnici inspirujících zkušeností a zajímavých případů z praxe, v nichž právě mimosoudní řešení sporů sehrálo klíčovou roli. Autor v tomto bodě zásadně profituje ze svých rozsáhlých zkušeností mediátora, kdy nechává čtenáře nahlédnout za oponu skutečných případů. S jejich pomocí zevrubně popisuje každý krok mediačního procesu – od vzniku konfliktu až po uzavření mediační dohody. Kniha se též věnuje složitějším a náročnějším situacím, které mohou v průběhu řešení sporu nastat. Publikaci využijí nejenom mediátoři, ale také advokáti, psychologové, HR specialisté, soudci, pedagogové a studenti.

Vzorová kapitola

Obsah:

 • Úvod 10
 • Úvodní slovo autora aneb o hasičích konfliktů 12
 • I. Poznáváme konflikt 15
  • Kapitola 1: Co je to vlastně konflikt? 16
  • Kapitola 2: Produktivní a destruktivní konflikty 20
  • Kapitola 3: Anatomie sporu 23
  • Kapitola 4: Mozek a spor 29
  • Kapitola 5: Reakce na konflikt 33
  • Kapitola 6: Analýza sporu 35
 • II. Tajemství komunikace 42 
  • Kapitola 7: Struktura komunikace 43
  • Kapitola 8: Proces komunikace 46
  • Kapitola 9: Nonverbální komunikace 49
  • Kapitola 10: Aktivní naslouchání 53
  • Kapitola 11: Kulturní kontext komunikace 55 
 • III. Chyby ve vyjednávání 59
  • Kapitola 12: Jak lidé vyjednávají 60
  • Kapitola 13: Páka ve vyjednávání 62
  • Kapitola 14: Zakázané triky ve vyjednávání 66
 • IV. Konsensuální vyjednávání 71 
  • Kapitola 15: Tvůrčí a smírčí vyjednávání 72
  • Kapitola 16: Příprava na jednání 76
  • Kapitola 17: Mám se dohodnout? 81
  • Kapitola 18: Být tvrdý na problém, ale milý na lidi 86
  • Kapitola 19: Zájmy a pozice 89
  • Kapitola 20: Kreativita 91
  • Kapitola 21: Objektivní kritéria 92 
 • V. Úvod do světa mediace 94 
  • Kapitola 22: Mediace a ADR 95
  • Kapitola 23: Modely mediace 99
  • Kapitola 24: Výhody a nevýhody mediace 106
  • Kapitola 25: Základní principy mediace 111 
 • VI. Efektivní mediační proces 116
  • Kapitola 26: Mediační proces 117
  • Kapitola 27: Předmediační fáze 120
  • Kapitola 28: Úvodní slovo mediátora 124
  • Kapitola 29: Narativní fáze a agenda jednání 127
  • Kapitola 30: Negociační fáze 130
  • Kapitola 31: Kontraktační fáze a podpis mediační dohody 133
  • Kapitola 32: Jiný konec mediace 135 
 • VII. Základní nástroje mediátora 137 
  • Kapitola 33: Otázky 138
  • Kapitola 34: Shrnování – nejlepší přítel mediátora 141
  • Kapitola 35: Parafrázování a přerámování 143
  • Kapitola 36: Zrcadlení emocí 146
  • Kapitola 37: Další nástroje 149
  • Kapitola 38: Oddělená jednání 152
  • Kapitola 39: Intervence mediátora 157 
 • VIII. Cesta k mediátorství 161 
  • Kapitola 40: Zapsaný a nezapsaný mediátor 162
  • Kapitola 41: Trénink mediace 165
  • Kapitola 42: Klíč úspěšného mediátora aneb rady před první mediací 171 
 • IX. Zvláštní a složité situace 175 
  • Kapitola 43: Překonávání slepých uliček 176
  • Kapitola 44: ODR 180
  • Kapitola 45: Mediace v přeshraničních sporech 183
  • Kapitola 46: Blufování a lhaní v mediaci 188
  • Kapitola 47: Obnovování důvěry v mediaci 192 
 • X. Etika, právníci a právo v mediaci 197 
  • Kapitola 48: Etika až na prvním místě 198
  • Kapitola 49: Praktická aplikace etiky v mediaci 202
  • Kapitola 50: Jak zvládat právníky stran v mediaci 205
  • Kapitola 51: Mandatorní mediace 209
  • Kapitola 52: První setkání se zapsaným mediátorem 212
  • Kapitola 53: Mediační doložky 216
  • Kapitola 54: Důvěrnost v mediaci 220 
 • XI. Mediační čítanka 224 
  • Martin Svatoš: Spor Apollóna a Herma aneb Když bohové řeší spory 224
  • Karel Čapek: Římské legie 226
  • Zora Jandová: Konsenzus 228 
 • Mediace od A do Z aneb slovníček pojmů 230
 • Přílohy 241 
  • 1. Test přístupů ke konfliktům 241
  • 2. Vyjednávací rámec 245
  • 3. Analýza konfliktu v narativní fázi 247
  • 4. Evropský kodex chování zprostředkovatele 248