Ministerstvo práce a sociálních věcíJUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl jako přední odborník na řešení sporů zapsán do Seznamu zprostředkovatelů a rozhodců pro kolektivní spory, který vede Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu se zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání.

Pro samotný zápis je potřeba vykonat zkoušku, která ověří uchazečovy znalosti nejenom z oblasti vyjednávání a řešení sporů, ale také ze znalosti pracovního práva a práva kolektivního vyjednávání.

Seznam zprostředkovatelů a rozhodců obsahuje jména osob oprávněných řešit kolektivní spory mezi odbory a zaměstnavateli především v souvislosti s uzavíráním a plněním kolektivních smluv.

Seznam můžete navštívit zde.