ICC NC WBO Horz logo_CZ
Na půdě českého Národního výboru Mezinárodní obchodní komory došlo k ustanovení Pracovní skupiny, která má za cíl podporu užívání mediace a dalších mimosoudních způsobů řešení sporů v prostředí domácího i mezinárodního obchodu. Podaří se i její činností ušetřit skoro miliardu korun, tak jako podobným iniciativám ve Velké Británii či USA?

 

 Ve středu 10. června 2015 se v pražském sídle Národního výboru ICC ČR (Mezinárodní obchodní komora) konalo ustavující zasedání Pracovní skupiny ICC ČR pro Mediaci. Členy pracovní skupiny se stali nejenom renomovaní advokáti z předních českých advokátních kanceláří, ale také zástupci Právnické fakulty Univerzity Karlovy či společností ČEZ a Česká spořitelna.

Co mediace je a jak funguje, vysvětluje tajemník Pracovní skupiny, JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.: „Jedná se o rychlé, efektivní, úsporné a především trvalé mimosoudní řešení sporu, které v ČR od roku 2012 upravuje zvláštní zákon. Pomoci mediátora strany o sporné otázce vyjednávají, aniž je nutné podávat žalobu k soudu. Dohody je pak dosaženo vždy jen se souhlasem obou stran…a to ve více než v 80% případů.“

Cílem Pracovní skupiny ICC ČR pro Mediaci je zejména podpora využívání Mediace při řešení obchodních sporů. Jak prozradil výkonný ředitel ICC ČR, Mgr. Karel Machotka, „souzní principy mediace, tedy její dobrovolnost a neformálnost, s činností Mezinárodní obchodní komory. Současně při jejím užívání dochází k úspoře nemalých prostředků českých podnikatelů, čímž jsou naplňovány cíle ICC.SAM_4800

Nově zvolený předseda Pracovní skupiny, JUDr. Ing. Miloš Olík, LLM vysvětlil priority Pracovní skupiny pro nadcházející rok: „Půjde nám zejména o rozšíření povědomí o mediaci mezi českými podnikateli. Za tímto účelem bychom chtěli jednak zveřejnit překlad mediačních pravidel ICC do češtiny, jednak iniciovat vznik tzv. Mediation Pledge, tedy jakéhosi závazku lídrů českého businessu zavazující k zvážení řešení všech sporů nejprve prostřednictvím mediace před podáním žaloby k soudu.“

Tajemník Pracovní skupiny, JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. k tomu dodává: „Takovéto výzvy jsou běžné v USA, Velké Británii, Francii, ale také v sousedním Polsku. Mezi nejznámější a nejúspěšnější projekty v tomto směru patřila kupříkladu UK Government Pledge 2001, jehož přímým výsledkem bylo navýšení počtu užívání mimosoudního způsobu řešení sporů o 20%. Podle předpokladů vlády Velké Británie se díky tomu podařilo ušetřit cca 26,3 milionů liber. Příkladem jiného úspěchu je tzv. Corporate Pledge iniciovaná CPR Institutem v USA, pod kterou se podepsalo více než 4000 subjektů včetně takových hráčů, jakými jsou Microsoft Corporation, Texaco Inc., McDonald’s USA LLC či General Motors Company.“

 

O Mezinárodní obchodní komoře a jejím poslání

 Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC) je světová obchodní organizace založena v roce 1919 v Paříži, jejímž posláním je podporovat otevřený obchod a investice a pomoci podnikatelům naplňovat výzvy a příležitosti stále integrovanější světové ekonomiky. ICC tlumočí postoje a priority podnikatelů na mezinárodní úrovni prostřednictvím aktivního zapojení v rámci Organizace spojených národů, Světové obchodní organizace, G20 a v dalších mezivládních fórech.

V současné době, se zaměřením na každý sektor soukromého podnikání, zahrnuje globální síť ICC více než 6 milionů firem, obchodních komor a podnikatelských sdružení ve více než 130 zemích světa. Téměř 3000 expertů z členských společností ICC uplatňují své znalosti a zkušenosti při formulaci postojů ICC ke konkrétním obchodním otázkám.