Zápis na Seznam odborníků v mezinárodním rozhodčím řízení

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl zapsán do Seznamu odborníků v mezinárodním rozhodčím řízení vedeným Vídeňským mezinárodním rozhodčím centrem VIAC (Vienna International Arbitral Centre), na kterém jsou uvedeni rozhodci pro vedení rozhodčího řízení podle tzv. Vídeňských pravidel. VIAC je jednou z vedoucích evropských rozhodčích institucí a je ústředním bodem pro řešení obchodních sporů v mezinárodním kontextu. VIAC bylo […]

Read More