Přednáška na John Cabot University v Římě

V březnu 2016 byl JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. pozván, aby studentům John Cabot University v Říme přednášel na téma efektivní řešení obchodních sporů v 21. století. Akce se uskutečnila za podpory Velvyslanectví České republiky v Itálii. Tématem semináře byly nejrůznější přístupy k řešení sporů, včetně mediace, vyjednávání či arbitráže. Studenti si mohli vyzkoušet zásadní rozdíly […]

Read More

Přednáška v New Yorku

Na pozvání newyorské Asociace Řešení Sporů a Univerzity John Jay College  přiletěl Martin Svatoš na přelomu září a října 2015 do New Yorku, aby se jako hlavní host zúčastnil pravidelného NYC-DR Roundtable Breakfast. Tématem jeho přednášky Unbearable Lightness of European Mediation: From old Greek legends to Winnie-the-Pooh byly evropské aspekty mediace a dalších alternativních způsobů řešení sporů. […]

Read More

Šanghaj 2015: Sympozium o mediaci, arbitráži a řešení sporů v SFTZ

13. července 2015 se v čínské Šanghaji uskutečnilo první Sympozium o mediaci, arbitráži a řešení sporů v Šanghajské zóně volného obchodu (First Symposium on Mediation, Arbitration and Shanghai Free Trade Zone Dispute Resolution) spolupořádané generálním konzulátem Velké Británie v Šanghaji, Šanghajskou městskou obchodní radou, Šanghajskou univerzitou financí a ekonomie (Shanghai University of Finance and Economics) […]

Read More

Právnický spolek Common Law Society pozval JUDr. Martina Svatoše

Právnický spolek Common Law Society pozval JUDr. Martina Svatoše, Ph.D., aby na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy promluvil na téma Mediace v praxi: Od rodinných sporů po mezinárodní obchod. Hovořit budeme mimo jiné o tom,  jak napevno se stala mediace po dvou letech účinnosti mediačního zákona součástí systému řešení sporu v ČR. Dále zodpoví na otázky […]

Read More