ICC CzNárodní výbor ICC (Mezinárodní obchodní komora) v České republice  ve spolupráci s JUDr. Martinem Svatošem, Ph.D. a s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL připravil půldenní  seminář Mediace podle pravidel ICC jako řešení českých obchodních sporů, který má za úkol seznámit širší českou veřejnost s výhodami a možnostmi, které poskytuje mediace vedená podle nejnovějších Mediačních pravidel ICC (2014).

ICC patří mezi vůbec nejdůležitější instituce pro mimosoudní řešení sporů na světě.

Datum konání: 27.1.2015, 09:00-12:00

Program semináře:

• Úvod do řešení sporů
• Principy a vhodné použití mediace
• Právní regulace mediace v České republice
• Představení ICC Mediačních Pravidel
• Praktický trénink užití mediace

Lektoři:

JUDr. Ing. Miloš Olík, LLM – advokát, partner ROWAN LEGAL
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. – zapsaný mediátor a rozhodce, lektor na PrF UK

 

Přihlásit na seminář se můžete zde.