ICC ČRČeská pobočka Mezinárodní obchodní komory (ICC) pořádá v pondělí 30. ledna 2017 od 9:00 seminář JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. na téma Vyjednávání v mezinárodním kontextu: Od uzavírání smluv po řešení sporů. 

Vyjednávání je neoddělitelnou součástí přeshraničního a mezinárodního obchodu a jako takové si také zaslouží patřičnou pozornost. V tomto intenzivním kurzu se zaměříme na vyjednávání jako na prostředek ke snazšímu uzavírání mezinárodních obchodních dohod, ale také jako na nástroj řešení sporů.

Absolvováním semináře účastníci získají nejen teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti ve vztahu k efektivnímu vyjednávání. Dozví se nejen jaké jsou základní nástroje vyjednávání v mezinárodním kontextu, ale také jak správně překonávat mezikulturní rozdíly, jak již při uzavírání smluv správně zamezit vznikům sporů, a pokud již nějaké nastanou, jak je efektivně vyřešit.

Více informací a přihlášky zde.Snímek obrazovky 2017-01-12 v 13.19.46