Také tento rok byl JUDr. Martin Svatos, Ph.D. pozván, aby přednášel v rámci Semináře evropského a mezinárodního práva v italském Urbinu, tentokrát na téma  L’indépendance et l’impartialité des arbitres et des médiateurs (Nezávislost a nestrannost mediátorů a rozhodců).  Účastníci  pocházeli z mnoha zemí světa včetně  Itálie, Francie, Konga, Israele, Ruska či USA…

U příležitosti semináře daroval dr. Svatoš svoji knihu  EU Mediation law Handbook knihovně urbinské univerzity  (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo).

Seminář evropského a nmezinárodního práva v Urbinu je letní seminář organizovaný každoročně, již od roku 1959, Centrem evropských právních studií v Urbinu. Přednášky jsou pořádány ve francouzštině, italštině a angličtině na Právnické fakultě Univerzity v Urbinu profesory pocházejícími z mnoha evropských zemí. Zabývají se aktualitami evropského práva, mezinárodního soukromého práva, právní komparatistiky a italského práva.

Letní seminář evropského práva v Urbinu byl založen 24 srpna 1959. Za jeho vytvořením stáli Henri Batiffol, Phocion Francescakis, Alessandro Migliazza, Francesco Capotorti, Enrico Paleari a Germain Bruillard. Až do roku 2004 působili jako jeho mecenášové manželé Cino a Simone Del Ducovi.