JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl pozván, aby ve dnech 5.-7. dubna 2018 vedl třídenní seminář pro studenty i lektory Univerzity KAZGUU v Astaně. Předmětem přednášek bylo řešení mezinárodních obchodních sporů  a zejména vyjednávání, mediace a arbitráž.KAZGUU arbitration mediation

Program byl financován ze zdrojů  DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst, Německá akademická výměnná služba)

IMG_1177 IMG_1095 IMG_1100 IMG_1109 IMG_1118 IMG_1101