cyarb_2014_0Nakladatelství JURIS vydalo nejnovější díl České a středoevropské arbitrážní ročenky, která mimo jiné obsahuje i článek JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. Independence and Impartiality of Arbitrators and Mediators –The Castor and Pollux of the ADR World?, který se zamýšlí nad problematikou nestrannosti a nezávislosti rozhodců a mediátorů. Ukázku z článku si můžete přečíst zde:

Independence and impartiality are considered to be fundamental principles of both arbitration and mediation. Though few would dispute this affirmation, there are still questions that remain to be answered. Do these principles have the same scope? Are they of the same nature or do they differ in some specific way? And finally, are they of the same importance?

Celý článek je k dispozici online v rámci systému SSRN.

Český abstrakt si pak můžete přečíst zde:

Nezávislost a nestrannost rozhodců a mediátorů – Kastor a Polux  ve světě alternativních způsobů řešení sporů?
Článek se věnuje problematice srovnání nezávislosti a nestrannosti rozhodců a mediátorů. Ačkoliv jsou tyto dvě ADR instituce často  srovnávány, co se do povinností na ně kladených týče, nároky na ně jsou do jisté míry odlišné. Příspěvek se věnuje nejprve teoretickému vymezení termínů nestranný a nezávislý, aby se následně zaměřil na komparativní srovnání normativních úprav ve vybraných právních řádech a v pravidlech vybraných ADR institucí. Následně jsou výsledky tohoto průzkumu analyzovány a zasazeny do kontextu. V závěru článku je pak posouzeno, zdali se v obou případech jedná o stejné povinnosti, nebo o dvě různé mající pouze stejné označení. Výsledky tohoto zjištění jsou pak dosazeny do kontextu situace, kdy jedna osoba vykonává současně funkci mediátora a současně funkci rozhodce v tzv. hybridních modelech ADR – med-arb a arb-med.