Lednové číslo ekonomického 4-01_pt_01měsíčníku Profit otisklo polemiku JUDr. Martina Svatoše, Ph.D. týkající se mediálně sledovaného sporu mezi Českými dráhami a společností  Škoda Transportation.

Zavřeme všechny dálnice jen proto, že se na nich občas bourá?

V minulých týdnech jsme byli svědky až vyhrocené reakce na výsledek rozhodčího řízení mezi Českými dráhami a společností  Škoda Transportation. Občas se zkrátka stane, že se u soudu prohraje. Poraženým se výsledek samozřejmě nelíbí, neboť celou problematiku viděli z opačné strany…ostatně jinak by do sporu asi ani nešli…Jenže jedna věc je vyjádřit nesouhlas s výsledkem a druhá zpochybňovat systém jako celek.
Dvojnásob zarážející je to v případě, kdy kritika zaznívá z nejvyšších politických kruhů. K odsuzování arbitráže jako neprůhledného a snadno zneužitelného (a zneužívaného) nástroje pro tunelování státu navíc docházelo pomocí nepříliš sofistikovaných argumentů, mezi nimiž zaznělo i to, že by se měly rozhodčí doložky v případě státem kontrolovaných korporací zakázat zcela.

Celý článek v lednovém čísle ekonomického magazínu Profit.