MCRPD Právnické fakulty Univerzity Karlovy, společnost dTest, o.p.s., nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. organizovali 8. června 2017  kolokvium Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v ČR v návaznosti na novou právní úpravu ochrany spotřebitelů v České republice.

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. přednesl příspěvek na téma Mediace a spotřebitelé.

Program kolokvia

doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D. a Mgr. Markéta Etlíková
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Alternativní způsoby řešení spotřebitelských sporů

Mgr. Tomáš Večl
Česká obchodní inspekce
Obecné spotřebitelské ADR u České obchodní inspekce

JUDr. Petr Šolc, Ph.D.
Energetický regulační úřad
ADR se spotřebitelem a Energetický regulační úřad

Miloš Borovička
dTest
ADR z pohledu spotřebitelské organizace

Mgr. Šárka Němečková
Český telekomunikační úřad
ADR se spotřebitelem u Českého telekomunikačního úřadu

Mgr. Lukáš Vacek
Finanční arbitr
Spotřebitelské ADR v oblasti finančnictví

Dr. Rita Simon, LL.M., B.A.
Centrum právní komparatistiky PF UK
Nejlepší praxe a zkušenosti ze zahraničí

JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.
Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK
Mediace a spotřebitelé

 

Program konference je možné stáhnout zde.

dtestUnknownSnímek obrazovky 2017-06-29 v 12.03.48