Od jara 2018 je JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. jmenován členem mezinárodní ICC Komise pro Arbitráž a ADR (ICC Commission on Arbitration and ADR) jako zástupce České republiky.
IMG_1216 2

Komise je jedinečným  think tankem a současně autorem předpisů, které jsou používány při mezinárodní arbitráži a mediaci.

Komise je tvořena asi   tisícovkou členů z více než  92 států světa a tvoří ji advokáti, podniková právníci, rozhodci, mediátoři a další ADR odborníci.

Členové jsou jmenováni národními výbory ICC a setkávají se dvakrát ročně.

Více informací zde .
ICC Commission on Arbitration and ADR