img_1242Ve dnech 12. až 23. září 2016 se ve Vídni sešla Druhá pracovní skupina Komise OSN pro Mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL), jejímž jediným bodem programu bylo projednávání přijetí Mezinárodní úmluvy pro přímý výkon mezinárodních mediačních dohod. JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl členem delegace ČR, která je do roku 2022 zvolena jako jeden z členských států komise.
Během jednání došlo k několika zásadním rozhodnutím ohledně podoby budoucího právního nástroje. img_1240Základní otázka, tedy zda-li dojde k přijetí dohody či pouze modelového zákona upravujícího danou problematiku, však zodpovězena nebyla.

Další jednání, které by v tomto smyslu mělo přinést odpověď, je naplánováno na únor 2017. Místem jednání tentokráte bude New York, USA.

Výstup z jednání komise je k dispozici v angličtině zde.

img_1241