Členem delegace pro Komisi OSN pro Mezinárodní Obchodní právo (UNCITRAL)

Ve dnech 12. až 23. září 2016 se ve Vídni sešla Druhá pracovní skupina Komise OSN pro Mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL), jejímž jediným bodem programu bylo projednávání přijetí Mezinárodní úmluvy pro přímý výkon mezinárodních mediačních dohod. JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. byl členem delegace ČR, která je do roku 2022 zvolena jako jeden z členských států […]

Read More

Tádžikistán rozšířil řady signatářů Newyorské úmluvy

Tádžikistán přistoupil dne 14. srpna 2012 k Newyorské úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (NYC), čímž se stal již 147. státem úmluvy. Asijská republika si při vstupu vymínila dvě podmínky: Jednak pokud se týče uznání a výkonu nálezů, které byly vydány před přístupem Tádžikistánu k Úmluvě, jednak v případě nálezů týkajících se nemovitostí. Úmluva se stane […]

Read More