Rozhodčí řízení nebo arbitráž?

V českém jazyce nalezneme hned dva výrazy, které se používají pro jeden z nejčastějších alternativních způsobů řešení sporu. Jsou však tyto významy synonyma, nebo se jedná o alternativní označení či o naprosto odlišné pojmy? Oficiálním termínem pro proces, ve kterém je spor mezi stranami rozhodnut jimi označeným nezávislým třetím, přičemž tento jeho nález je vykonatelný a závazný, […]

Read More