Přednáška pro studenty Univerzity Komenského v Bratislavě

V úterý 4. března 2014 přednesl JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. přednášku pro studenty nejstarší slovenské univerzity, Univerzity Komenského v Bratislavě,  na téma Mezinárodní obchodní arbitráž v rámci předmětu Mezinárodní právo procesní. Navázal tak  na rozsáhlou zahraniční akademickou spolupráci.     V rámci přednášky byla diskutována témata výhod a nevýhod arbitráže, její hranice či delokalizace. 

Read More

Rozsudek SDEU ve věci Scarlet – Evropské právo na straně “pirátů”?

Rozsudek ve věci C-70/10 Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (Tisková zpráva) Unijní právo brání tomu, aby vnitrostátní soud uložil poskytovateli internetového připojení povinnost zavést systém filtrování za účelem zamezení protiprávnímu stahování souborů. Takový příkaz je v rozporu se zákazem ukládat takovému poskytovateli obecnou povinnost dohledu i s […]

Read More